Školení

Ve virtuálním protypování a našich programech vás řádně zaškolíme. Školení mohou být základní nebo rozšiřující, školíme v češtině a angličtině. Školit vás bude odborný tým z naší technické podpory. Každý účastník našeho školení obdrží tištěné školící materiály a také certifikát o jeho absolvování.

Potřebujete konzultovat konkrétní situaci s odborníkem? Více o konzultacích.

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler je hlavní nástroj pro práci s geometrií, která bude dále použita při analýzách pomocí dalších…

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler je nástroj pro tvorbu a úpravu geometrií, které budou dále použity při analýzách…

Ansys BladeModeler

Ansys BladeModeler

Ansys BladeModeler je školení se zaměřením na 1D-3D design lopatkových strojů.

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je základní rozhraní sdružující síťovací nástroje pro vytváření požadovaných výpočetních sítí na…

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing je síťovací program pro úpravu a generaci kvalitních nestrukturovaných objemových sítí.

Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD je síťovací program začínající s pokročilým načítáním geometrie z CAD, jež je schopen opravovat a…

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid je síťovací program určený pro síťování průtočných kanálů (lopatek) lopatkových strojů.

Ansys CFD-Post

Ansys CFD-Post

Ansys CFD-Post je univerzálním nástrojem pro zpracování výstupů ze všech produktů z oblasti dynamiky tekutin skupiny…

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je výkonný a všeobecně použitelný nástroj pro modelování komplexního proudění, který obsahuje…

Ansys Fluent workflow

Ansys Fluent workflow

Balíček Ansys Fluent workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě.…

Ansys CFX

Ansys CFX

Ansys CFX je výkonným a univerzálním nástrojem pro širokou paletu úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty metodou…

Ansys CFX workflow

Ansys CFX workflow

Balíček Ansys CFX workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě.…

Ansys Polyflow

Ansys Polyflow

Ansys Polyflow je pokročilý nástroj pro výpočet proudění viskózních a viskoelastických materiálů jako jsou plasty, guma…

Ansys Icepak

Ansys Icepak

Ansys Icepak je software pro výpočet chlazení integrovaných obvodů, desek plošných spojů a elektronických systémů.

Ansys CFD Turbo workflow

Ansys CFD Turbo workflow

Ansys CFD Turbo workflow je komplexní školení se zaměřením na návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí,…

Ansys CFD Radiace

Ansys CFD Radiace

Ansys CFD Radiace se věnuje teorii a základním principům spojených s přenosem tepla radiací. Dále popisem jednotlivých…

Ansys CFD Turbulence

Ansys CFD Turbulence

Školení turbulence seznámí posluchače se základy teorie modelování turbulence a s turbulentními modely, které jsou k…

Ansys CFD Proudění za rotace

Ansys CFD Proudění za rotace

Jedná se o specializované školení se zaměřením na CFD výpočty proudových strojů.

Ansys Fluent Optimalizace – Adjoint solver

Ansys Fluent Optimalizace – Adjoint solver

Ansys Fluent obsahuje optimalizační nástroje, pomocí kterých je možné zlepšovat efektivitu a výkon systémů.

Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

Ansys Fluent Externí aerodynamika

Ansys Fluent Externí aerodynamika

Specializované školení externí aerodynamika se věnuje teorii obtékání těles včetně požadavků na výpočetní síť, volby…

Ansys Fluent Přenos tepla

Ansys Fluent Přenos tepla

Specializované školení přenosu tepla se věnuje teorii a možnostem řešení přenosu tepla pomocí CFD výpočtů pokrývajících…

Ansys FSI

Ansys FSI

Pro simulování fyzikální reality v plné komplexnosti je někdy nutné uvažovat i vzájemné ovlivňování proudící tekutiny a…

Ansys Fluent Spalování

Ansys Fluent Spalování

Školení spalování seznámí posluchače s teoretickými principy chemických reakcí s různými způsoby popisu kinetiky a…

Ansys Fluent Vícefázové proudění

Ansys Fluent Vícefázové proudění

Školení vícefázového proudění seznámí posluchače s charakteristickými režimy vícefázového proudění a s modely, které…

Ansys Fluent Akustika

Ansys Fluent Akustika

S rostoucími nároky na kvalitu výrobku narůstají požadavky na minimalizaci produkovaného nežádoucího hluku.

Ansys Fluent Dynamické sítě

Ansys Fluent Dynamické sítě

V řadě aplikací, jako je pohyb pístu, uzavírání ventilu, pohyb a deformace objektu ve výpočetní oblasti apod., dochází…

Ansys Fluent UDF

Ansys Fluent UDF

Ansys Fluent pomocí UDF (User Defined Functions) dovoluje uživateli vstupovat do řešiče a upravovat tak za běhu…

Ansys Fluent - Skriptování

Ansys Fluent - Skriptování

Pomocí skriptování je možné nadefinovat vlastní uživatelská menu, která provedou jinak zdlouhavé rutinní nastavování…

Ansys Mechanical APDL

Ansys Mechanical APDL

Školení Ansys Mechanical APDL poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a…

Ansys Mechanical workflow

Ansys Mechanical workflow

Balíček Ansys Mechanical workflow poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a…

Ansys Mechanical Pro workflow

Ansys Mechanical Pro workflow

Balíček Ansys Mechanical Pro workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP…

Ansys Fatigue Module

Ansys Fatigue Module

Ansys Fatigue Module jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve…

ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife představuje profesionální program jak pro výpočetní predikci únavové životnosti, tak i pro…

ANSYS LS-Dyna

ANSYS LS-Dyna

ANSYS LS-Dyna představuje komplexní výpočetní modul plně integrovaný v ANSYS Mechanical APDL a částečně integrovaný v…

ANSYS Explicit

ANSYS Explicit

Balíček ANSYS Explicit poskytuje komplexní školení simulací rychlých dějů v konstrukcích.

ANSYS Composite PrepPost

ANSYS Composite PrepPost

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí.

ANSYS Mechanical - Nelinearity

ANSYS Mechanical - Nelinearity

Školení ANSYS Mechanical - Nelinearity je zaměřeno na nelineární statické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém…

ANSYS Mechanical - Dynamika

ANSYS Mechanical - Dynamika

Školení ANSYS Mechanical - Dynamika je zaměřeno na dynamické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém uživatelském…

ANSYS Mechanical - Přenos tepla

ANSYS Mechanical - Přenos tepla

Školení ANSYS Mechanical - Přenos tepla je zaměřeno na stacionární a nestacionární teplotní úlohy. Výuka probíhá v…

ANSYS Dynamika rotorů

ANSYS Dynamika rotorů

Školení ANSYS Dynamika rotorů je zaměřeno na dynamické úlohy rotujících hřídelí a kotoučů. Výuka probíhá v grafickém…

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer je školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

ANSYS Mechanical Akustika

ANSYS Mechanical Akustika

ANSYS disponuje výpočetním modulem na bázi MKP řešení pro externí a interní akustické analýzy.

ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů

ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů

Školení ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů je zaměřeno na dynamiku tuhých těles. Výuka probíhá v grafickém…

Ansys Twin Builder

Ansys Twin Builder

Ansys Twin Builder je určen pro analýzu obvodových schémat, v nichž mohou být zahrnuty různé typy komponent – především…

ANSYS Icepak

ANSYS Icepak

ANSYS Icepak je software pro výpočet chlazení integrovaných obvodů, desek plošných spojů a elektronických systémů.

Flowmaster

Flowmaster

Flowmaster je program určený pro výpočty proudění v potrubních systémech.

CAEPIPE

CAEPIPE

Školení CAEPIPE poskytuje základní zaškolení v programu CAEPIPE, který je určen pro pevnostní dimenzování potrubních…

GridPro

GridPro

GridPro je dokonalý nástroj pro efektivní generování strukturované hexa sítě.