Školení

Ve virtuálním protypování a našich programech vás řádně zaškolíme. Školení mohou být základní nebo rozšiřující, školíme v češtině a angličtině. Školit vás bude odborný tým z naší technické podpory. Každý účastník našeho školení obdrží tištěné školící materiály a také certifikát o jeho absolvování.

Potřebujete konzultovat konkrétní situaci s odborníkem? Více o konzultacích.

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler je hlavní nástroj pro práci s geometrií, která bude dále použita při analýzách pomocí dalších…

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler je nástroj pro tvorbu a úpravu geometrií, které budou dále použity při analýzách…

Ansys BladeModeler

Ansys BladeModeler

Ansys BladeModeler je školení se zaměřením na 1D-3D design lopatkových strojů.

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je základní rozhraní sdružující síťovací nástroje pro vytváření požadovaných výpočetních sítí na…

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing je síťovací program pro úpravu a generaci kvalitních nestrukturovaných objemových sítí.

Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD je síťovací program začínající s pokročilým načítáním geometrie z CAD, jež je schopen opravovat a…

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid je síťovací program určený pro síťování průtočných kanálů (lopatek) lopatkových strojů.

Ansys CFD-Post

Ansys CFD-Post

Ansys CFD-Post je univerzálním nástrojem pro zpracování výstupů ze všech produktů z oblasti dynamiky tekutin skupiny…

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je výkonný a všeobecně použitelný nástroj pro modelování komplexního proudění, který obsahuje…

Ansys Fluent workflow

Ansys Fluent workflow

Balíček Ansys Fluent workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě.…

Ansys CFX

Ansys CFX

Ansys CFX je výkonným a univerzálním nástrojem pro širokou paletu úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty metodou…

Ansys CFX workflow

Ansys CFX workflow

Balíček Ansys CFX workflow poskytuje komplexní školení pro výpočty proudění včetně přípravy modelu a výpočetní sítě.…

Ansys Polyflow

Ansys Polyflow

Ansys Polyflow je pokročilý nástroj pro výpočet proudění viskózních a viskoelastických materiálů jako jsou plasty, guma…

Ansys Icepak

Ansys Icepak

Ansys Icepak je software pro výpočet chlazení integrovaných obvodů, desek plošných spojů a elektronických systémů.

Ansys CFD Turbo workflow

Ansys CFD Turbo workflow

Ansys CFD Turbo workflow je komplexní školení se zaměřením na návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí,…

Ansys CFD Radiace

Ansys CFD Radiace

Ansys CFD Radiace se věnuje teorii a základním principům spojených s přenosem tepla radiací. Dále popisem jednotlivých…

Ansys CFD Turbulence

Ansys CFD Turbulence

Školení turbulence seznámí posluchače se základy teorie modelování turbulence a s turbulentními modely, které jsou k…

Ansys CFD Proudění za rotace

Ansys CFD Proudění za rotace

Jedná se o specializované školení se zaměřením na CFD výpočty proudových strojů.

Ansys Fluent Optimalizace – Adjoint solver

Ansys Fluent Optimalizace – Adjoint solver

Ansys Fluent obsahuje optimalizační nástroje, pomocí kterých je možné zlepšovat efektivitu a výkon systémů.

Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

Ansys Fluent Externí aerodynamika

Ansys Fluent Externí aerodynamika

Specializované školení externí aerodynamika se věnuje teorii obtékání těles včetně požadavků na výpočetní síť, volby…

Ansys Fluent Přenos tepla

Ansys Fluent Přenos tepla

Specializované školení přenosu tepla se věnuje teorii a možnostem řešení přenosu tepla pomocí CFD výpočtů pokrývajících…

Ansys FSI

Ansys FSI

Pro simulování fyzikální reality v plné komplexnosti je někdy nutné uvažovat i vzájemné ovlivňování proudící tekutiny a…

Ansys Fluent Spalování

Ansys Fluent Spalování

Školení spalování seznámí posluchače s teoretickými principy chemických reakcí s různými způsoby popisu kinetiky a…

Ansys Fluent Vícefázové proudění

Ansys Fluent Vícefázové proudění

Školení vícefázového proudění seznámí posluchače s charakteristickými režimy vícefázového proudění a s modely, které…

Ansys Fluent Akustika

Ansys Fluent Akustika

S rostoucími nároky na kvalitu výrobku narůstají požadavky na minimalizaci produkovaného nežádoucího hluku.

Ansys Fluent Dynamické sítě

Ansys Fluent Dynamické sítě

V řadě aplikací, jako je pohyb pístu, uzavírání ventilu, pohyb a deformace objektu ve výpočetní oblasti apod., dochází…

Ansys Fluent UDF

Ansys Fluent UDF

Ansys Fluent pomocí UDF (User Defined Functions) dovoluje uživateli vstupovat do řešiče a upravovat tak za běhu…

Ansys Fluent - Skriptování

Ansys Fluent - Skriptování

Pomocí skriptování je možné nadefinovat vlastní uživatelská menu, která provedou jinak zdlouhavé rutinní nastavování…

Ansys Mechanical APDL

Ansys Mechanical APDL

Ansys Mechanical je program pro řešení úloh v oblasti strukturální mechaniky.

Ansys Mechanical workflow

Ansys Mechanical workflow

Ansys Mechanical je program pro řešení úloh v oblasti strukturální mechaniky.

Ansys Mechanical Pro

Ansys Mechanical Pro

Balíček Ansys Mechanical Pro workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP…

Ansys Fatigue Module

Ansys Fatigue Module

Ansys Fatigue Module jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve…

Ansys nCode DesignLife

Ansys nCode DesignLife

Ansys nCode DesignLife je speciální programový modul pro predikci únavové životnosti strojních konstrukcí.

Ansys LS-Dyna

Ansys LS-Dyna

Ansys LS-DYNA je program určený pro simulace odezvy konstrukcí na rychlá velká zatížení.

ANSYS Explicit

ANSYS Explicit

Balíček ANSYS Explicit poskytuje komplexní školení simulací rychlých dějů v konstrukcích.

ANSYS Composite PrepPost

ANSYS Composite PrepPost

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí.

ANSYS Mechanical - Nelinearity

ANSYS Mechanical - Nelinearity

Školení ANSYS Mechanical - Nelinearity je zaměřeno na nelineární statické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém…

ANSYS Mechanical - Dynamika

ANSYS Mechanical - Dynamika

Školení ANSYS Mechanical - Dynamika je zaměřeno na dynamické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém uživatelském…

ANSYS Mechanical - Přenos tepla

ANSYS Mechanical - Přenos tepla

Školení ANSYS Mechanical - Přenos tepla je zaměřeno na stacionární a nestacionární teplotní úlohy. Výuka probíhá v…

ANSYS Dynamika rotorů

ANSYS Dynamika rotorů

Školení ANSYS Dynamika rotorů je zaměřeno na dynamické úlohy rotujících hřídelí a kotoučů. Výuka probíhá v grafickém…

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer je školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

ANSYS Mechanical Akustika

ANSYS Mechanical Akustika

ANSYS disponuje výpočetním modulem na bázi MKP řešení pro externí a interní akustické analýzy.

ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů

ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů

Školení ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů je zaměřeno na dynamiku tuhých těles. Výuka probíhá v grafickém…

Ansys Twin Builder

Ansys Twin Builder

Ansys Twin Builder je určen pro analýzu obvodových schémat, v nichž mohou být zahrnuty různé typy komponent – především…

Ansys Electronics Desktop Icepak - základní školení

Ansys Electronics Desktop Icepak - základní školení

Ansys Electronics Desktop je platforma, která spojuje elektromagnetické portfolio Ansys do jednotného grafického…

Ansys Electronics Desktop Icepak - pokročilé školení

Ansys Electronics Desktop Icepak - pokročilé školení

Ansys Electronics Desktop je platforma, která spojuje elektromagnetické portfolio Ansys do jednotného grafického…

Ansys Maxwell - Základní školení

Ansys Maxwell - Základní školení

Ansys Maxwell je program pro výpočty v oblasti nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.

Ansys Maxwell - Pokročilé školení

Ansys Maxwell - Pokročilé školení

Ansys Maxwell je program pro výpočty v oblasti nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.

Ansys HFSS - Základní školení

Ansys HFSS - Základní školení

Ansys HFSS je 3D simulační software pro elektromagnetickou (EM) analýzu určený pro návrh a simulaci vysokofrekvenčních…

Ansys HFSS - Pokročilé školení

Ansys HFSS - Pokročilé školení

Ansys HFSS je 3D simulační software pro elektromagnetickou (EM) analýzu určený pro návrh a simulaci vysokofrekvenčních…

Ansys Q3D Extractor - Základní školení

Ansys Q3D Extractor - Základní školení

Ansys Q3D Extractor je 2D/3D quasi – statický simulační nástroj pro extrakci RLCG obvodových parametrů.

Ansys Q3D Extractor - Pokročilé školení

Ansys Q3D Extractor - Pokročilé školení

Ansys Q3D Extractor je 2D/3D quasi – statický simulační nástroj pro extrakci RLCG obvodových parametrů.

Ansys Charge Plus - Základní školení

Ansys Charge Plus - Základní školení

Ansys Charge Plus je software vhodný pro řešení vnitřního a povrchového nabíjení, transportu částic a oblouků přes…

Ansys Charge Plus - Pokročilé školení

Ansys Charge Plus - Pokročilé školení

Ansys Charge Plus je software vhodný pro řešení vnitřního a povrchového nabíjení, transportu částic a oblouků přes…

Ansys SIwave - Základní školení

Ansys SIwave - Základní školení

Ansys SIwave je komplexní program pro výpočty desek plošných spojů (DPS), který řeší signálovou a napájecí integritu.

Ansys SIwave - Pokročilé školení

Ansys SIwave - Pokročilé školení

Ansys SIwave je komplexní program pro výpočty desek plošných spojů (DPS), který řeší signálovou a napájecí integritu.

Ansys Optimetrics - Základní školení optimalizace v elektronice

Ansys Optimetrics - Základní školení optimalizace v elektronice

Ansys Optimetrics je modul platformy Ansys Electronics Desktop umožňující provádět optimalizace.

Ansys Optimetrics - Pokročilé školení optimalizace v elektronice

Ansys Optimetrics - Pokročilé školení optimalizace v elektronice

Ansys Optimetrics je modul platformy Ansys Electronics Desktop umožňující provádět optimalizace.

Ansys Motor-CAD - Základní školení

Ansys Motor-CAD - Základní školení

Ansys Motor-CAD je specializovaný nástroj pro multifyzikální simulace elektrických motorů v celém provozním rozsahu…

Ansys Motor-CAD - Pokročilé školení

Ansys Motor-CAD - Pokročilé školení

Ansys Motor-CAD je specializovaný nástroj pro multifyzikální simulace elektrických motorů v celém provozním rozsahu…

Flowmaster

Flowmaster

Flowmaster je program určený pro výpočty proudění v potrubních systémech.

CAEPIPE

CAEPIPE

Školení CAEPIPE poskytuje základní zaškolení v programu CAEPIPE, který je určen pro pevnostní dimenzování potrubních…

GridPro

GridPro

GridPro je dokonalý nástroj pro efektivní generování strukturované hexa sítě.

Ansys Speos – základy optiky

Ansys Speos – základy optiky

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos - základy

Ansys Speos - základy

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos – pokročilé školení

Ansys Speos – pokročilé školení

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos Rendering

Ansys Speos Rendering

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos – Optical part design

Ansys Speos – Optical part design

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos – Cameras and Sensors

Ansys Speos – Cameras and Sensors

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos – optimalizace optických systémů v prostředí Workbench

Ansys Speos – optimalizace optických systémů v prostředí Workbench

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Speos – Sunload analýza

Ansys Speos – Sunload analýza

Ansys SPEOS je program, který nabízí komplexní řešení v oblasti optiky a senzorů.

Ansys Additive

Ansys Additive

Ansys Additive je specializovaný program pro simulace 3D tisku.

Ansys Forming

Ansys Forming

Ansys Forming je specializovaný program pro simulace lisování plechů.

Ansys Mechanical – topologická optimalizace

Ansys Mechanical – topologická optimalizace

Specializované školení zaměřené na tvarovou optimalizaci na základě mechanického zatížení.

Ansys LS-Dyna – pokročilé školení

Ansys LS-Dyna – pokročilé školení

Ansys LS-Dyna je program určený pro simulace odezvy konstrukcí na rychlá velká zatížení.

Python v programech Ansys

Python v programech Ansys

Specializované školení zaměřené na využití programovacího jazyka Python v programech Ansys.

Python v Ansys Mechanical - úvod

Python v Ansys Mechanical - úvod

Specializované školení zaměřené na využití programovacího jazyka Python v programu Ansys Mechanical.

Python základy

Python základy

Specializované školení zameřené základy programovacího jazyka Python a jeho využití v programech Ansys.