ANSYS FSI

Pro simulování fyzikální reality v plné komplexnosti je někdy nutné uvažovat i vzájemné ovlivňování proudící tekutiny a pevné látky.

05-proudeni.png

ANSYS FSI

Pro simulování fyzikální reality v plné komplexnosti je někdy nutné uvažovat i vzájemné ovlivňování proudící tekutiny a pevné látky. Například když proud tekutiny deformuje pevnou strukturu. Tyto deformace mohou zpětně ovlivnit proudění. Druhý příklad je sdílení tepla. Materiálové vlastnosti látek se mohou výrazně měnit s měnící se teplotou, která je opět ovlivněna prouděním tekutiny. Můžeme se také setkat s deformacemi pevných těles vlivem teplotní roztažnosti.

 • Oblast: CFD & FEA
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Předpokládá se znalost práce s programy ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX, ANSYS Mechanical a v případě FSI v rámci programu ANSYS Fluent i ANSYS Fluent Dynamické sítě.
 • Cena: 40.000,- bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Jednocestné a dvoucestné FSI
1 den

Řešení výpočtů a vyhodnocení
1 den

Cíl školení

Po absolvování školení bude uživatel schopen správně propojit programy ANSYS Mechanical a ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX. Bude schopen posoudit míru komplexnosti problému a své možnosti a použít adekvátní prostředky pro simulaci interakce pevné struktury a tekutiny.

Během kurzu se naučíte:

 • Kdy použít a jak nastavit jednocestné FSI
 • Kdy použít a jak nastavit dvoucestné FSI
 • Kdy použít a jak nastavit model 6DOF
 • Jak používat program ANSYS Workbench (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak funguje Fluid – Structure Interaction (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak používat komponentu „Program Coupling“ (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak sledovat konvergenci výpočtu (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak identifikovat a odstraňovat problémy (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak používat externí data (jen pro ANSYS Fluent)
 • Jak nastavit pohybující se sítě (jen ANSYS CFX)
 • Kdy použít a jak nastavit metodu „Immersed solid“ (jen ANSYS CFX)

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

 • Jednotlivé řešiče podle zaměření ANSYS Fluent nebo ANSYS CFX
 • Balíček ANSYS Mechanical workflow
 • V případě FSI v rámci programu ANSYS Fluent ANSYS Fluent Dynamické sítě