21. 9. 2023

Optické simulace a jejich vnímání lidským okem – Human Vision: 1. část

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje. Simulační…

27. 10. 2022

Uplatnění absolventů v technických simulacích

Pokud již nyní přemýšlíte, kam dále se budou ubírat Vaše kroky po úspěšném ukončení studia, neváhejte se zúčastnit…

7. 10. 2022

Startupový soubor Fluentu

Tento článek budu koncipovat pro všechny uživatele Ansys Fluent – podíváme se na to, jak ve Fluentu vytvořit uvítací…

12. 7. 2022

Zvyšování účinnosti elektrických motorů pro splnění nařízení komise EU 2019/1781

S rostoucími nároky společnosti na ekologické aspekty nových technických zařízení se pozornost zaměřila také na…

16. 6. 2022

Kybernetická bezpečnost 2

V první části článku jsem se zaměřil na obecné kybernetické bezpečnosti a v této navazující části se zaměřím na popis…

21. 4. 2022

Export výsledků parametrické studie z Ansys Discovery

Ansys Discovery je nástroj určený především pro konstruktéry, kterým dává přístup k jednoduchým fyzikálním simulacím (z…

1 2 3 4