12. 7. 2022

Zvyšování účinnosti elektrických motorů pro splnění nařízení komise EU 2019/1781

S rostoucími nároky společnosti na ekologické aspekty nových technických zařízení se pozornost zaměřila také na…

16. 6. 2022

Kybernetická bezpečnost 2

V první části článku jsem se zaměřil na obecné kybernetické bezpečnosti a v této navazující části se zaměřím na popis…

21. 4. 2022

Export výsledků parametrické studie z Ansys Discovery

Ansys Discovery je nástroj určený především pro konstruktéry, kterým dává přístup k jednoduchým fyzikálním simulacím (z…

4. 4. 2022

Akustika: Vibroakustické simulace strojních zařízení

Příspěvek je druhým ze série článků zaměřených na akustiku s využitím simulačních nástrojů. V článku jsou stručně…

9. 3. 2022

Akustika – úvod do simulací

Akustika je velmi diskutované téma u velké většiny inženýrských profesí. Výrobní organizace se snaží u svých zařízení…

18. 2. 2022

Kybernetická bezpečnost 1

Kybernetická bezpečnost se v automobilovém průmyslu řeší několik posledních let a její důležitost se neustále zvyšuje.…

4. 2. 2022

Snadné parametrické studie a optimalizace v programu Ansys DesignXplorer

Nástroj DesignXplorer (DX) lze zařadit do kategorie parametrických optimalizací. Podstatou optimalizace je tedy hledání…

21. 1. 2022

Příklad využití software Ansys na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze

Výuka moderních přístupů k návrhu elektrotechnických systémů pomocí metody konečných prvků FEM pro budoucí inženýry.

1 2