Reference

Ansys lze využít ve vědě i ve výrobě. Například Škoda jej využívá k testování aut a lokomotiv. ÚJV Řež pomocí Ansysu zkoumá jaderné procesy.

Případové studie

Seznamte se procesem implementace softwaru od zadání až k prvním výpočtům. Doporučíme vám vhodnou kombinaci některých ze 45 výpočetních programů. Zajistíme napojení systémů na sebe navzájem i na vaše stávající databáze.

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…

Výpočet oteplení řídící elektroniky elektromotoru

Pomocí nástrojů Ansys ověřujeme funkce elektronických systémů včetně výpočtů oteplení.

CFD analýza zablokování otvorů perforovaného eliptického dna šachty a dolní mříže dna nosného válce

Cílem úlohy bylo provést termohydraulické výpočty proudění primárního chladiva ve spodní části šachty reaktoru VVER 440…

Simulace antén bezdrátových zařízení

Díky simulacím antén v Ansys HFSS bylo možné zefektivnit proces vývoje výrobků.

Využití optických simulací ve Weldex AutoTechnik

Pomocí nástrojů Ansys se zaměřujeme na vývoj optických systémů primárně v oboru nákladní dopravy a zemědělské techniky

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…

Využí Ansys na RICE ZČU

Nasazení moderních nástrojů od firmy Ansys nejen ve výuce na ZČU v Plzni.

Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Referenční zakázka na CFD

Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace.

Simulace proudění vzduchotechnickými klapkami

Využití počítačové simulace proudění k ověření koeficientů tlakové ztráty s cílem snížit/eliminovat náklady na měření.

Využití software Ansys při vývoji tokamaku COMPASS-U

Tokamak je v současné době nejpokročilejším konceptem pro praktickou realizaci řízené jaderné fúze pro výrobu energie v…

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Simulace míšení chladiva během události vedoucí k tlakově teplotnímu šoku pomocí CFD programu Ansys Fluent

Vyhodnocování tlakově teplotních šoků je důležitá úloha pro jadernou bezpečnost.

Nástroj se samobuzeným modulovaným vodním paprskem.

Vytvoření nástroje využívající modulovaný vodní paprsek generovaný v důsledku samobuzeného kmitání pro efektivní dělení…

Popis dynamiky toku, Dufourova jevu a termodifuze v modelech difuzní komory s laminárním tokem

Cílem práce bylo vyhodnotit, do jaké míry jsou výsledky nukleačních experimentů v difuzní komoře s laminárním tokem …

Vývoj nového letounu L-39NG

Díky Ansys Fluent je možné stanovit aerodynamické charakteristiky letounu i jeho jednotlivých částí, a to dříve, než…

Popis dynamiky toku, Dufourova jevu a termodifuze v modelech difuzní komory s laminárním tokem

Od začátku provozu vykazuje látkový filtr (dále LF) zvýšené opotřebení hadic.

CFD simulace a měření rychlostí kapaliny a zádrže plynu v reaktoru typu "airlift"

Cílem práce bylo vyhodnotit schopnost vícefázového modelu proudění mixture v programu Fluent 6.3 správně předpovědět…

Pevnostná kontrola bloku kotla na komunálny odpad počas ťažkého zdvihu

Projekt: Allerton waste recovery park, North Yorkshire, Anglicko

Chladicí heliové kanály pro odvod extrémních tepelných toků fúzního reaktoru DEMO

Díky výpočtu a následnému vyhodnocení je patrné, které oblasti modulu jsou tepelně nejvíce namáhány, což usnadňuje…

Proudění ve vzduchotechnice

Výpočet proudění vzduchu z navržených tkaninových vyústek v hale konferenčního centra O2 arény.

CFD analýza nestabilit vznikajících v přechodových režimech čerpadlové turbíny

Čerpadlové turbíny musí pružně reagovat na potřeby energetické sítě, a proto jsou nuceny často rychle přecházet mezi…

Významní zákazníci

Máme více než 25 let zkušeností s analýzami a virtuálním prototypováním. Tyhle firmu už provádějí výpočty s programy ANSYS od nás.