Reference

ANSYS lze využít ve vědě i ve výrobě. Například Škoda jej využívá k testování aut a lokomotiv. ÚJV Řež pomocí ANSYSu zkoumá jaderné procesy.

Případové studie

Seznamte se procesem implementace softwaru od zadání až k prvním výpočtům. Doporučíme vám vhodnou kombinaci některých ze 45 výpočetních programů. Zajistíme napojení systémů na sebe navzájem i na vaše stávající databáze.

Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Simulace proudění vzduchotechnickými klapkami

Využití počítačové simulace proudění k ověření koeficientů tlakové ztráty s cílem snížit/eliminovat náklady na měření.

Využití software Ansys při vývoji tokamaku COMPASS-U

Tokamak je v současné době nejpokročilejším konceptem pro praktickou realizaci řízené jaderné fúze pro výrobu energie v…

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…

Simulace míšení chladiva během události vedoucí k tlakově teplotnímu šoku pomocí CFD programu Ansys Fluent

Vyhodnocování tlakově teplotních šoků je důležitá úloha pro jadernou bezpečnost.

Referenční zakázka na CFD

Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace.

CFD analýza zablokování otvorů perforovaného eliptického dna šachty a dolní mříže dna nosného válce

Cílem úlohy bylo provést termohydraulické výpočty proudění primárního chladiva ve spodní části šachty reaktoru VVER 440…

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…

Nástroj se samobuzeným modulovaným vodním paprskem.

Vytvoření nástroje využívající modulovaný vodní paprsek generovaný v důsledku samobuzeného kmitání pro efektivní dělení…

Popis dynamiky toku, Dufourova jevu a termodifuze v modelech difuzní komory s laminárním tokem

Cílem práce bylo vyhodnotit, do jaké míry jsou výsledky nukleačních experimentů v difuzní komoře s laminárním tokem …

CFD simulace a měření rychlostí kapaliny a zádrže plynu v reaktoru typu "airlift"

Cílem práce bylo vyhodnotit schopnost vícefázového modelu proudění mixture v programu Fluent 6.3 správně předpovědět…

Popis dynamiky toku, Dufourova jevu a termodifuze v modelech difuzní komory s laminárním tokem

Od začátku provozu vykazuje látkový filtr (dále LF) zvýšené opotřebení hadic.

Pevnostná kontrola bloku kotla na komunálny odpad počas ťažkého zdvihu

Projekt: Allerton waste recovery park, North Yorkshire, Anglicko

Vývoj nového letounu L-39NG

Díky Ansys Fluent je možné stanovit aerodynamické charakteristiky letounu i jeho jednotlivých částí, a to dříve, než…

Chladicí heliové kanály pro odvod extrémních tepelných toků fúzního reaktoru DEMO

Díky výpočtu a následnému vyhodnocení je patrné, které oblasti modulu jsou tepelně nejvíce namáhány, což usnadňuje…

CFD analýza nestabilit vznikajících v přechodových režimech čerpadlové turbíny

Čerpadlové turbíny musí pružně reagovat na potřeby energetické sítě, a proto jsou nuceny často rychle přecházet mezi…

Simulace antén bezdrátových zařízení

Díky simulacím antén v Ansys HFSS bylo možné zefektivnit proces vývoje výrobků.

Proudění ve vzduchotechnice

Výpočet proudění vzduchu z navržených tkaninových vyústek v hale konferenčního centra O2 arény.

Významní zákazníci

Máme více než 25 let zkušeností s analýzami a virtuálním prototypováním. Tyhle firmu už provádějí výpočty s programy ANSYS od nás.