Simulace antén bezdrátových zařízení

Díky simulacím antén v Ansys HFSS bylo možné zefektivnit proces vývoje výrobků.

JABLOTRON-01.png

Zadání projektu

Společnost: JABLOTRON ALARMS a.s.

Zadání: Využít simulační software k urychlení návrhu a optimalizaci parametrů antén bezdrátových prvků v systémech Jablotron.

Autor reference: Ing. Michal Šilhán

emit_ja_ref.png

Řešení

Bylo využito Ansys HFSS pro návrh antén v miniaturních bezdrátových zařízeních s ohledem na maximální účinnost a tvar vyzařovací charakteristiky. Na 3D modelu byly prováděny parametrické analýzy a optimalizována geometrie antén. Dále byla zkoumána koexistence více bezdrátových systémů v jednom zařízení s cílem zabránit vzájemné interakci.

hfss_ja_ref.png

Výnosy a přínosy

Redukování počtu iterací designů s nimiž je spojena výroba fyzických prototypů a následná měření. Rychlejší dodání kvalitnějších výrobků na trh.

Využívaný software

Ansys HFSS

Ansys HFSS

Ansys HFSS je výpočetní software pro řešení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí ve 2D nebo 3D.

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…