Simulace antén bezdrátových zařízení

Díky simulacím antén v Ansys HFSS bylo možné zefektivnit proces vývoje výrobků.

JABLOTRON-01.png

Zadání projektu

Společnost: JABLOTRON ALARMS a.s.

Zadání: Využít simulační software k urychlení návrhu a optimalizaci parametrů antén bezdrátových prvků v systémech Jablotron.

Autor reference: Ing. Michal Šilhán

emit_ja_ref.png

Řešení

Bylo využito Ansys HFSS pro návrh antén v miniaturních bezdrátových zařízeních s ohledem na maximální účinnost a tvar vyzařovací charakteristiky. Na 3D modelu byly prováděny parametrické analýzy a optimalizována geometrie antén. Dále byla zkoumána koexistence více bezdrátových systémů v jednom zařízení s cílem zabránit vzájemné interakci.

hfss_ja_ref.png

Výnosy a přínosy

Redukování počtu iterací designů s nimiž je spojena výroba fyzických prototypů a následná měření. Rychlejší dodání kvalitnějších výrobků na trh.

Využívaný software

Ansys HFSS

Ansys HFSS

Ansys HFSS je výpočetní software pro řešení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí ve 2D nebo 3D.

Další případové studie

Využí Ansys na RICE ZČU

Nasazení moderních nástrojů od firmy Ansys nejen ve výuce na ZČU v Plzni.

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Simulace proudění vzduchotechnickými klapkami

Využití počítačové simulace proudění k ověření koeficientů tlakové ztráty s cílem snížit/eliminovat náklady na měření.