Simulace antén bezdrátových zařízení

Díky simulacím antén v Ansys HFSS bylo možné zefektivnit proces vývoje výrobků.

JABLOTRON-01.png

Zadání projektu

Společnost: JABLOTRON ALARMS a.s.

Zadání: Využít simulační software k urychlení návrhu a optimalizaci parametrů antén bezdrátových prvků v systémech Jablotron.

Autor reference: Ing. Michal Šilhán

emit_ja_ref.png

Řešení

Bylo využito Ansys HFSS pro návrh antén v miniaturních bezdrátových zařízeních s ohledem na maximální účinnost a tvar vyzařovací charakteristiky. Na 3D modelu byly prováděny parametrické analýzy a optimalizována geometrie antén. Dále byla zkoumána koexistence více bezdrátových systémů v jednom zařízení s cílem zabránit vzájemné interakci.

hfss_ja_ref.png

Výnosy a přínosy

Redukování počtu iterací designů s nimiž je spojena výroba fyzických prototypů a následná měření. Rychlejší dodání kvalitnějších výrobků na trh.

Využívaný software

Ansys HFSS

Ansys HFSS

Multifunkční, 3D simulační software pro elektromagnetickou (EM) analýzu určený pro návrh a simulaci vysokofrekvenčních…

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…