Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním uspořádáním, které byly navzájem porovnány, a to jak numericky tak experimentálně na zkušebně.

Continental_logo_upravene.png

Zadání projektu

Společnost: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Jičín, Oddělení výpočtů a simulací

Autor reference: Dipl.-Ing. Michal Krňávek

Oddělení výpočtů a simulací

Cílem úlohy pro naše oddělení bylo vyvinout metodu pro predikci hlučnosti posilovače na základě chování proudění vzduchu v jeho vnitřních komorách, při různých funkčních stavech.

K samotnému numerickému řešení pak bylo přistupováno poměrně jednoduše – nejprve jako jednoduchá 2D úloha v různých funkčních stavech, a poté jako osově symetrická 3D úloha.

Výpočty, úprava geometrií a příprava numerického modelu a následný post-processing probíhal v SW Ansys 16.2 – Ansys DesignModeler, Ansys Meshing, Ansys Fluent a Ansys CFD Post.

Obr1_Continetal.png

Výnosy a přínosy

Již během řešení 2D úlohy se objevily nové skutečnosti, které dosud nebylo možné běžným měřením na zkušebně zjistit či ověřit.

Získané výsledky pomohly více porozumět tomu, co se uvnitř posilovačů děje a k jakým jevům dochází. Na základě takto získaných znalostí vzniklo několik konstrukčních návrhů jak proudění uvnitř posilovače zlepšit tak, aby došlo ke snížení jeho hlučnosti.

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí pro 2D a 3D geometrie. Síť ovlivňuje přesnost…

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler je program určený pro tvorbu a úpravu 2D a 3D geometrií pro CFD a FEA analýzy.

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…