Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho všestranné použití od základní po fyzikálně komplikované aplikace.

ANSYS-Fluent.png

Díky simulaci proudění ve 3D geometrii je možné sledovat prostorové rozložení řešených veličin, jako jsou rychlost, teplota, tlak, složení směsi, atd. Díky nepřebernému množstvím integrovaných nástrojů lze vytvořit stacionární i časové simulace takřka jakýchkoli aplikací a dějů. To umožňuje porozumět vlivům, ke kterým při proudění dochází, a otevírá to další možnosti optimalizace daného výrobku, provozního stavu nebo celého procesu.

V čem Vám Ansys Fluent pomůže:

  • Optimalizovat tvar a zajistit tak snížení odporu tělesa nebo zvýšení jeho přítlaku při jeho obtékání vzduchem vodou nebo jinou tekutinou.
  • U interního proudění je uživatel schopen vyřešit tlakové ztráty armatur nebo tepelných výměníků pro zajištění energeticky efektivního řešení.
  • Zajistit správné chlazení výkonových součástek, ať už jde o volné nebo ventilátorem nucené proudění, případně chlazení pomocí kapalinového okruhu. Samozřejmostí je také zahrnutí sálání mezi povrchy včetně objemových efektů jako je rozptyl a absorpce záření.
  • Odloučit nebo cíleně dopravovat abrazivní materiál, jako písek nebo popílek. Předmětem takovéto simulace může být i ověření, zda dochází k abraze potrubí a případně kde a v jaké míře.
  • Ověřit tvar hladiny v procesních nádobách i v říčních korytech.
  • Navrhnout spalovací proces tak, aby odpovídal požadavkům provozu kotle nebo spalovacího motoru i všem emisním limitům v dané oblasti.

Ansys_Fluent_2020_01.jpg  Ansys_Fluent_2020_02.jpg  Ansys_Fluent_2020_03.jpg
Ansys_Fluent_2020_04.jpg  Ansys_Fluent_2020_05.jpgAnsys_Fluent_2020_06.jpg    Ansys_Fluent_2020_07.jpg

 

 

Kontaktujte našeho poradce

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektromobilita
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.