Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho všestranné použití od základní po fyzikálně komplikované aplikace.

ANSYS-Fluent2.png

Díky simulaci proudění ve 3D geometrii je možné sledovat prostorové rozložení řešených veličin, jako jsou rychlost, teplota, tlak, složení směsi, atd. Díky nepřebernému množstvím integrovaných nástrojů lze vytvořit stacionární i časové simulace takřka jakýchkoli aplikací a dějů. To umožňuje porozumět vlivům, ke kterým při proudění dochází, a otevírá to další možnosti optimalizace daného výrobku, provozního stavu nebo celého procesu.

V čem Vám Ansys Fluent pomůže:

Optimalizovat tvar a zajistit tak snížení odporu tělesa nebo zvýšení jeho přítlaku při jeho obtékání vzduchem vodou nebo jinou tekutinou. 

U interního proudění je uživatel schopen vyřešit tlakové ztráty armatur nebo tepelných výměníků pro zajištění energeticky efektivního řešení.

 Ansys_Fluent_2020_01.jpg

Ansys_Fluent_2020_03.jpg

Zajistit správné chlazení výkonových součástek, ať už jde o volné proudění nebo ventilátorem nucené větrání, případně chlazení pomocí kapalinového okruhu. Samozřejmostí je také zahrnutí sálání tepla mezi povrchy včetně objemových efektů jako je rozptyl a absorpce záření. 

Ansys_Fluent_2020_04b.jpg

Simulovat vícefázové proudění, ať už jde o jednotlivé bubliny v kapalině nebo kapky letící vzduchem případně abrazivní materiál, jako jsou zrnka pískuNaproti těmto diskrétním částicím lze simulovat také proudění nemísitelných tekutin, jako směs voda-olej nebo klasický popis vodní hladiny a ověřit tak tvar hladiny v procesních nádobách nebo v říčních korytech. 

Ansys_Fluent_2020_08.png

Navrhnout spalovací proces tak, aby odpovídal požadavkům provozu kotle nebo spalovacího motoru všem emisním limitům v dané oblasti. Simulace tak zodpoví otázky týkající se rozložení teplot, rychlostí I emisí jednotlivých složek. 

 

 

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Dopravní a manipulační technika
Elektromobilita
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.