Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler je program určený pro tvorbu a úpravu 2D a 3D geometrií pro CFD a FEA analýzy.

ANSYS-DesignModeler.png

Pro CFD simulace jsou v programu vytvářeny modely průtočných objemů, ke kterým je možné přidat objemy pevných těles, pro výpočet vedení tepla v pevném materiálu. Program vytváří také 3D geometrie průtočných objemů s vnitřními vestavbami nulové tloušťky (žebra, klapky) se zachováním konformity jednotlivých objektů generovaného modelu. Pro FEA analýzy jsou v programu vytvářeny objemové, skořepinové a nosníkové modely pevných částí pro strukturální a teplotní výpočty. Program je plně integrován do prostředí Ansys Workbench, které umožňuje jeho zapojení do parametrických studií. Ansys DesignModeler je pak alternativou k programu Ansys SpaceClaim Direct Modeler.

  • Tvorba 2D skic pomocí jednoduchých křivek (úsečka, křivka, oblouk, …),
  • 3D operace pro vytváření 3D těles z 2D skic (vytažení, rotace, …),
  • Parametrické vytváření modelů (rozměrové parametry),
  • Import modelů vytvořených v externích CAD programech pomocí CAD překladačů. Tyto překladače umožňují dvoucestný přenos dat mezi CAD systémem a programem Ansys DesignModeler,
  • Úpravy stávajících i importovaných modelů. Příprava modelu pro objemové síťování (řezání modelu, booleovské operace, …),
  • Integrované nástroje pro diagnostiku, opravu i vyčištění geometrií (spojení hran, odstranění ostrých úhlů, zaoblení, …),
  • Export výsledné geometrie do vybraného síťovacího programu pro konformní i nekonformní síťování (např. Ansys Meshing, Ansys ICEM CFD, Ansys Fluent Meshing).
Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.