Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově.

Škoda Transportation_Logo_upravene.png

Zadání projektu

Cílem úlohy je pevnostní analýza tramvajového vozidla s pěti články a třemi trakčními podvozky podle EN 12663-1, EN 15227+A1 a VDV 152.

Obr1_SkodaTransportation.png

Řešení

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově. Elektrovýzbroj, dveře, skla a další části zařízení jsou reprezentovány více než 60-ti hmotnými body. Model také obsahuje součásti, které svojí velikostí a tuhostí mají velký vliv na zatížení a rozložení napětí ve skříni, například stropní hliníkové profily nebo sedadla.

Obr2_SkodaTransportation.png

Výnosy

Mezičlánkové spojení jsou tvořeny vazbou typu GENERAL respektující skutečné stupně volnosti a tuhosti skutečných kloubů. Zatížení obsahuje až 50 samostatných zatěžovacích stavů, ze kterých se kombinuje více než 200 výsledných stavů.

Obr3_SkodaTransportation.png

Přínosy

Výpočet slouží k verifikaci konstrukce a na jeho základě dochází k dílčím změnám konstrukce tak, aby výsledná konstrukce při fyzických testech odpovídala požadavkům norem a předešlo se tak problémům se změnami na hotových výrobcích.

Využívaný software

Ansys Mechanical Premium

Ansys Mechanical Premium

Vhodná konfigurace pro ty, kteří potřebují řešit strukturální statické analýzy s nelineárními materiálovými vlastnostmi…

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler (Ansys SCDM) je program vhodný pro tvorbu,import a úpravu 2D a 3D geometrií. Program…

Další případové studie

Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Simulace proudění vzduchotechnickými klapkami

Využití počítačové simulace proudění k ověření koeficientů tlakové ztráty s cílem snížit/eliminovat náklady na měření.

Využití software Ansys při vývoji tokamaku COMPASS-U

Tokamak je v současné době nejpokročilejším konceptem pro praktickou realizaci řízené jaderné fúze pro výrobu energie v…

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…