Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově.

Škoda Transportation_Logo_upravene.png

Zadání projektu

Cílem úlohy je pevnostní analýza tramvajového vozidla s pěti články a třemi trakčními podvozky podle EN 12663-1, EN 15227+A1 a VDV 152.

Obr1_SkodaTransportation.png

Řešení

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek nosníkově. Elektrovýzbroj, dveře, skla a další části zařízení jsou reprezentovány více než 60-ti hmotnými body. Model také obsahuje součásti, které svojí velikostí a tuhostí mají velký vliv na zatížení a rozložení napětí ve skříni, například stropní hliníkové profily nebo sedadla.

Obr2_SkodaTransportation.png

Výnosy

Mezičlánkové spojení jsou tvořeny vazbou typu GENERAL respektující skutečné stupně volnosti a tuhosti skutečných kloubů. Zatížení obsahuje až 50 samostatných zatěžovacích stavů, ze kterých se kombinuje více než 200 výsledných stavů.

Obr3_SkodaTransportation.png

Přínosy

Výpočet slouží k verifikaci konstrukce a na jeho základě dochází k dílčím změnám konstrukce tak, aby výsledná konstrukce při fyzických testech odpovídala požadavkům norem a předešlo se tak problémům se změnami na hotových výrobcích.

Využívaný software

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.