Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Zuri_logo.png

Zadání projektu

Vývoj nového letounu je velmi složitou úlohou, ve které se prolíná obrovské množství požadavků, které jsou navíc velmi často v rozporu. A co teprve když se jedná o letoun schopný vertikálního vzletu i přistání s hybridním pohonem. Z těchto důvodů je nutné v zájmu snížení nákladů a doby vývoje provádět již na začátku vývoje řadu simulací a výpočtů, které zabrání zvolení nevhodného řešení. A k tomu nám pomáhá právě balík programů Ansys, poskytnutý společností TechSoft Engineering, spol. s r.o. 

zuri_1.png

zuri_2.png
Porovnání koeficientů tlaku na povrchu křídla

Aerodynamika

Zuri využívá Ansys Fluent pro řadu úloh – ať se již jedná o optimalizaci vnější aerodynamiky letounu a tím pádem o zlepšení výkonů letounu, jeho ovladatelnosti apod., tak je také řada úloh, kde potřebujeme zjistit zatížení na jednotlivých dílcích či sestavách během všech režimů letu. 

zuri_3.png
Pevnostní kontrola jedné z konzol

Strukturální mechanika

Po aerodynamických analýzách přichází ke slovu Ansys Mechanical, který používáme pro pevnostní výpočty a kontrolu navrhovaných řešení, a je jedno zda se jedná o izotropní materiály či kompozity, případně pro jejich optimalizace – hmotnostní, tuhostní apod. 

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Ansys Startup

Ansys Startup

Tento program je vytvořen za účelem rychlé a cenově dostupné podpory nových podnikatelů. Jsme si vědomi toho, že v…

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…