Vývoj nového letounu L-39NG

Díky Ansys Fluent je možné stanovit aerodynamické charakteristiky letounu i jeho jednotlivých částí, a to dříve, než skutečný letoun vůbec vznikne.

AERO_logo-01.png
1_Aero.jpg

Velká část řešených úloh je zaměřena také na určení rozložení tlaku a sil na jednotlivých dílech konstrukce v širokém rozsahu rychlostí a výšek letu, úhlů náběhu a úhlů vybočení. Většina takto získaných údajů slouží jako podklad pro pevnostní výpočty a další odborné analýzy. Přitom se nejedná pouze o vnější plochy letounu – z důvodu zajištění bezpečnosti posádky je nezbytné stanovit velikost vzdušných sil působících také na vnitřní konstrukci letounu například po proražení překrytu pilotní kabiny po kolizi letounu s ptákem.

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Jak hodnotí řešení náš klient

V úlohách, u nichž je nutné při výpočtech uvažovat i změnu geometrického modelu, s úspěchem v programu Ansys Fluent využíváme možnosti dynamických sítí.

V mnoha případech je pro nás velmi důležitý také vliv teploty. V tomto směru Ansys Fluent používáme při úlohách jako je návrh odmrazování čelního štítku kabiny či posuzování vlivu konstrukčních změn na rozložení teplot v motorovém prostoru.

Další případové studie

Využí Ansys na RICE ZČU

Nasazení moderních nástrojů od firmy Ansys nejen ve výuce na ZČU v Plzni.

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Vývoj letounu pomocí numerických simulací

Numerické simulace pomáhají zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady.

Simulace proudění vzduchotechnickými klapkami

Využití počítačové simulace proudění k ověření koeficientů tlakové ztráty s cílem snížit/eliminovat náklady na měření.