Vývoj nového letounu L-39NG

Díky Ansys Fluent je možné stanovit aerodynamické charakteristiky letounu i jeho jednotlivých částí, a to dříve, než skutečný letoun vůbec vznikne.

AERO_logo-01.png
1_Aero.jpg

Velká část řešených úloh je zaměřena také na určení rozložení tlaku a sil na jednotlivých dílech konstrukce v širokém rozsahu rychlostí a výšek letu, úhlů náběhu a úhlů vybočení. Většina takto získaných údajů slouží jako podklad pro pevnostní výpočty a další odborné analýzy. Přitom se nejedná pouze o vnější plochy letounu – z důvodu zajištění bezpečnosti posádky je nezbytné stanovit velikost vzdušných sil působících také na vnitřní konstrukci letounu například po proražení překrytu pilotní kabiny po kolizi letounu s ptákem.

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Jak hodnotí řešení náš klient

V úlohách, u nichž je nutné při výpočtech uvažovat i změnu geometrického modelu, s úspěchem v programu Ansys Fluent využíváme možnosti dynamických sítí.

V mnoha případech je pro nás velmi důležitý také vliv teploty. V tomto směru Ansys Fluent používáme při úlohách jako je návrh odmrazování čelního štítku kabiny či posuzování vlivu konstrukčních změn na rozložení teplot v motorovém prostoru.

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…