ANSYS Fluent Akustika

S rostoucími nároky na kvalitu výrobku narůstají požadavky na minimalizaci produkovaného nežádoucího hluku.

05-proudeni.png

ANSYS Fluent Akustika

S rostoucími nároky na kvalitu výrobku narůstají požadavky na minimalizaci produkovaného nežádoucího hluku. Program ANSYS® Fluent® nabízí možnosti pro numerickou simulaci aeroakustických jevů. Toto školení poskytne uživateli úvodní náhled do teorie, přehled o možnostech simulování aeroakusticky, různé metody, jejich přednosti a omezení.

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Předpokládá se alespoň základní znalost filozofie CFD, turbulentního proudění a používaných modelů v programu ANSYS Fluent.
 • Cena: 20.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Školení akustiky je určeno pro uživatele, kteří čelí nutnosti snižování akustické zátěže svých výrobků. Po absolvování tohoto školení bude mít uživatel přehled o možnostech simulování aeroakustiky v programu ANSYS Fluent. Bude schopen vybrat nejlepší nástroj v závislosti na svých potřebách a možnostech. Vybraný nástroj bude schopen úspěšně používat.

Během kurzu se naučíte:

 • Základy teorie aeroakustiky
 • Použití přímé akustické metody
 • Použití akustické analogie
 • Použití stacionárních RANS metod
 • Možnost párování se specializovanými kódy
 • Postprocessing akustických veličin

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

Další specializovaná školení pro přesnější popis dalších fyzikálních jevů

 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS Fluent Externí aerodynamika
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer