ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

Školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

05-proudeni.png

ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

 • Oblast: CAD, CFD
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CAD a CFD programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na danou problematiku.
 • Cena: 15.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Efektivní prohledávání optimalizačního prostoru a jeho analýza s cílem zlepšení funkce analyzovaného produktu v prostředí ANSYS.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Používat jednoduché ” What If Study”
 • Používat korelace parametrů
 • Používat DOE matice
 • Používat metody odezvové plochy
 • Používat optimalizační metody (NLPQL, MOGA, atd.)
 • Používat analýzu “Six Sigma”
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti optimalizace

Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

Doporučená školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (ANSYS Fluent, ANSYS CFX)