Ansys CFX

Ansys CFX je výkonným a univerzálním nástrojem pro širokou paletu úloh z přenosu hybnosti, tepla a hmoty metodou konečných objemů. Program nabízí v jednoduchém a přehledném GUI zadání úlohy, nastavení a samostatný výpočet problému.

06-proudeni_zakladni.png

Ansys CFX

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 3 dny
 • Požadavky: Kurz předpokládá inženýrské znalosti matematiky a fyziky, hlubší znalosti z oblasti numerických metod v mechanice tekutin nejsou nutné, ale jsou doporučeny. Kurz předpokládá dobrou znalost práce s PC.
 • Cena: 30.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Úvod, nastavení řešiče
1 den

Fyzikální modely, vyhodnocení
1 den

Aplikace zákazníka
3 dny

Cíl školení

Školení programu Ansys CFX je určeno především profesionálům, kteří chtějí zpracovávat složité analýzy v oblasti dynamiky tekutin. Program je zvláště vhodný pro technické analýzy z oblasti lopatkových strojů.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jak importovat a spravovat výpočetní sítě
 • Jak chápat základní filozofii programu
 • Jak volit a vytvářet počáteční a okrajové podmínky analýz
 • Jak úlohy nastavovat a modifikovat před samotným řešením
 • Základy řešení úloh stacionární a nestacionárních úloh v oblasti přenosu hybnosti, tepla a hmoty
 • Řešení úloh v problematice proudění s rotací
 • Seznámení s doporučenými postupy práce na několika typových úlohách
 • Základní znaky skriptovacích jazyků CEL a CCL 
 • Jak správně spustit a korigovat výpočet úlohy v průběhu výpočtu
 • Jak vytvořit základní skripty a makra pro automatické vyhodnocení
 • Základy zpracování výsledků analýz v softwaru Ansys CFD-Post

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys CFD Turbulence
 • Ansys CFD Radiace
 • Ansys CFD Proudění za rotace
 • Ansys FSI
 • Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer
 • Ansys CFD-Post (pro získání hlubších znalostí ve zpracování výstupů analýz)

Doporučená školení

 • Školení je vhodné doplnit znalostí tvorby a úpravy geometrie (Ansys DesignModelerAnsys SpaceClaim Direct Modeler) a tvorby výpočetních sítí (Ansys Meshing, Ansys ICEM CFD, GridPro, atd.)
 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček Ansys CFX workflow