Ansys Mechanical APDL

Školení Ansys Mechanical APDL poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů v klasickém prostředí MKP Ansys.

08-pevnost_zaklad.png

Ansys Mechanical APDL

Školení Ansys Mechanical APDL poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů v klasickém prostředí MKP Ansys. školení zahrnuje základní statické výpočty, modální analýzu a stacionární teplotní výpočty. Pro uživatelské prostředí Ansys Mechanical plně integrované v Ansys Workbench nabízíme alternativní kurzy.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 3 dny
 • Požadavky: Pro absolvování kurzu Ansys Mechanical APDL není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.
 • Cena: 40.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Seznámení s grafickým rozhraním Ansys Mechanical APDL
1 + 2 den

Skriptování v jazyce APDL
3 den

Cíl školení

Školení Ansys Mechanical APDL je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické a dynamické pevnosti, modální analýzy a od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení v původním klasickém prostředí MKP Ansys.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Mechanical APDL včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Připravovat a upravovat geometrie
  • Vytvářet výpočetní sítě objemové, plošné, nosníkové
  • Vytvářet výběry uzlů, elementů a geometrických entit
  • Přiřazovat geometriím a skupinám elementů materiály, reálné konstanty, průřezové vlastnosti
  • Definovat kontaktní rozhraní
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky
  • Nastavit řešič
  • Zobrazit a zpracovat výsledky
  • Řešit pevnostní statické úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, stacionární teplotní úlohy
  • Přípravovat scripty v APDL

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučené školení

Podle požadavků na typy úloh lze školení rozšířit o výpočty modelů s cyklickou symetrií, nelineární analýzy, harmonickou analýzu nebo nestacionární teplotní analýzu, popřípadě upravit podle jiných speciálních přání.

 • Školení Ansys Mechanical APDL je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (Ansys DesignModeler nebo Ansys SpaceClaim DM)
 • V případě požadavku práce v moderním uživatelském rozhraním Ansys Mechanical (Workbench) nabízíme kurz Ansys Mechanical

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky školení, které jsou určeny k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys Kinematika a dynamika mechanismů
 • Ansys nCode DesignLife
 • Ansys Explicit
 • Ansys Composite PrepPost
 • Ansys Dynamika rotorů
 • Ansys Mechanical Akustika
 • Ansys FEA Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.