Ansys SIwave - Základní školení

Ansys SIwave je komplexní program pro výpočty desek plošných spojů (DPS), který řeší signálovou a napájecí integritu.

09-elektromag.png

Ansys SIwave řeší problematiku jednotlivých komponent/cest přímo na desce nebo též mezi jednotlivými vrstvami desky. Díky tomu je možné optimalizovat navrženou desku a značně snížit náklady na provoz, výrobu a zvýšit spolehlivost, životnost desek a komponent na desce. Během školení budou účastníci provedeni kompletním workflow od přípravy modelu, importu geometrie z ECAD, tvorbu výpočetní sítě, nastavení a vyhodnocení výsledků.

 • Oblast: EMAG
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Není zapotřebí žádných speciálních znalostí, předpokládá se však základní znalost z oblasti elektroniky a fyziky v oblasti desek plošných spojů, radiokomunikací a obecné teorie elektromagnetických polí.
 • Cíl školení: Účastník kurzu se naučí orientovat v programu a jak postupovat při výpočtu signálové a výkonové integrity DPS, teplotní zatížení DPS, výpočty elektromagnetických polí od DC až po vysoké frekvence, a to jak v statické, tak dynamické oblasti. V rámci jednoho prostředí Ansys EMA3D Cable se školí celý proces řešení úlohy od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
 • Cena: od 25.000,- bez DPH.*


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základní orientace prostředí Ansys SIwave,
 • Tvorbu geometrie, úprava modelu a práce s celou sestavou,
 • Import geometrie z ECAD,
 • Různé metody, jak vytvořit výpočetní sítě,
 • Předepsat okrajové a operační podmínky,
 • Nastavení řešiče,
 • Princip a popis jednotlivých řešičů,
 • Práci s databází komponent,
 • Zobrazit a vyhodnotit výsledky,
 • Multifyzikální simulace s propojením elektra (SIwave) a chlazení (Icepak).

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Ansys SIwave– Pokročilé školení

Doporučená školení

* Cena za školení pro jednu osobu se může zvýšit v případě účasti více osob, upravení školení dle zákazníkových požadavků, případných cestovních nákladů a dalších faktorů. V rámci školení je poskytováno jedno školící pracoviště s počítačem, tištěné materiály a občerstvení.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.