ANSYS Fluent Optimalizace – Adjoint solver

ANSYS Fluent obsahuje optimalizační nástroje, pomocí kterých je možné zlepšovat efektivitu a výkon systémů.

05-proudeni.png

ANSYS Fluent Optimalizace – Adjoint solver

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 6 hod
 • Požadavky: Kurz předpokládá, že ovládáte na základní úrovni program ANSYS Fluent.
 • Cena: 10.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Během školení získají uživatelé přehled o dostupných optimalizačních metodách a naučí se jak provádět optimalizační analýzy v programu ANSYS Fluent.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jaké typy optimalizací lze provádět v programech ANSYS a jejich základní charakteristiky
 • Pracovat s nástrojem Adjoint Solver
  • Jak funguje nástroj pro neparametrické optimalizace
  • Jak provádět výpočty
  • Jak interpretovat výsledky
  • Jak upravovat geometrii podle výsledků
  • Jak automaticky optimalizovat
 • Pracovat s nástrojem Morpher/Optimizer
  • Jak funguje nástroj pro parametrickou optimalizaci
  • Jaké optimalizační algoritmy obsahuje
  • Jak nastavit parametrickou optimalizaci

Ke každému tématu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku našeho základního balíčku ANSYS Fluent workflow.
 • V případě potřeby školení pouze řešiče ANSYS Fluent je možné využít naši nabídku školení ANSYS Fluent.   
 • V případě zájmu o parametrické optimalizace v programu ANSYS DesignXplorer je možné využít školení ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.