ANSYS Composite PrepPost

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí.

07-pevnost_special.png

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí. ANSYS Composite PrepPost je specializovaný preprocesor, který funguje jako nadstavba k programu  ANSYS Mechanical.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Composite PrepPost je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení

Školení ANSYS Composite PrepPost je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak efektivně modelovat a počítat kompozitní konstrukce a to od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Vytvářet výpočetní síť
 • Definovat jednotlivé vrstvy kompozitů
 • Nastavit materiálové vlastnosti
 • Definovat směry vláken tkaniny
 • Definovat tloušťky vrstev
 • Seskupovat vrstvy
 • Určit výsledné materiálové vlastnosti kompozitu ve vybraném bodě
 • Modelovat jádra s proměnným průřezem
 • Kombinovat kompozitní a nekompozitní části
 • Převádět kompozitní skořepinové modely na objemové
 • Definovat a vyhodnocovat kritéria poškození kompozitu
 • Zpracovat výsledky výpočtu

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS nCode DesignLife
 • ANSYS Mechanical APDL
 • ANSYS Explicit
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS Application Customization Toolkit
 • ANSYS LS-Dyna
 • ANSYS Mechanical akustika
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

Doporučená školení

Základní znalosti práce s FEA programy, stejně jako schopnost připravit model a výpočetní síť, jejichž znalost tento kurz předpokládá, se lze naučit v kurzech

 • ANSYS DesignModeler
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Mechanical workflow
 • ANSYS Professional NLS/NLT workflow

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.