Ansys Fluent Přenos tepla

Specializované školení přenosu tepla se věnuje teorii a možnostem řešení přenosu tepla pomocí CFD výpočtů pokrývajících širokou škálu fyzikálních jevů.

05-proudeni.png

Ansys Fluent Přenos tepla

Specializované školení přenosu tepla se věnuje teorii a možnostem řešení přenosu tepla pomocí CFD výpočtů pokrývajících širokou škálu fyzikálních jevů:

 • Přenos tepla vedením,
 • Konvekcí (přirozenou i nucenou),
 • Vyzařováním,
 • Stacionární i nestacionární úlohy,
 • Export hodnot pro výpočet termoplastických úloh.

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Kurz předpokládá, že již máte základní znalosti v oblasti CFD výpočtů a to v programu Ansys Fluent a základní znalosti inženýrství a fyziky. Očekává se schopnost pracovat s nástroji pro tvorbu/úpravu geometrií a pro tvorbou sítě.
 • Cena: 30.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Vedení, přirozená a nucená konvekce, radiace
1,5 den

Řešení úlohy zákazníka
0,5 den

Cíl školení

Specializované školení přenos tepla je určeno pro uživatele, kteří chtějí modelovat úlohy spjaté s problémem přenosu tepla nalézající uplatnění v široké škále průmyslových odvětví.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základní principy spojené s teorií přenosu tepla
 • Připravovat úlohy pro simulace úloh vedení, konvekce (přirozené i nucené) a vyzařování
 • Nastavit okrajové podmínky pro přestup tepla na stěnách
 • Exportovat spočtené hodnoty pro analýzu termoplastických úloh (jednocestné FSI)

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys CFD Radiace
 • Ansys Fluent Spalování
 • Ansys Fluent Vícefázové proudění
 • Ansys FSI
 • Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Doporučená školení

Řada školení k dosažení základních i pokročilých znalostí v oblasti CFD výpočtů a základní znalosti nástrojů pro tvorbu/úpravu geometrií a pro tvorbou sítě.

 • Ansys Fluent workflow, Ansys CFX workflow
 • Ansys CFD Turbulence
 • Ansys Fluent UDF
 • Ansys DesignModeler, Ansys SpaceClaim Direct Modeler
 • Ansys Meshing, Ansys Fluent Meshing, Ansys ICEM CFD

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.