Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing je síťovací program pro úpravu a generaci kvalitních nestrukturovaných objemových sítí.

04-meshing.png

Ansys Fluent Meshing

Obsahuje veškeré funkce programu Ansys TGrid, který sloužil k předpřípravě povrchových a následné generaci různých typů objemových sítí, a který již není samostatně dostupný. Umožňuje načítat geometrie v CAD formátu, pracovat s jednotlivými objekty modelu a používat globální wrapovací metody pro tvorbu povrchových a objemových sítí na komplexních geometriích.

 • Oblast: CFD, Multiphysics
 • Doba trvání: 3 dny 
 • Požadavky: Kurz předpokládá, že nemáte žádné předchozí zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se však schopnost vytvořit si geometrii některým z CAD programů.
 • Cíl školení: Školení programu Ansys Fluent Meshing je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet kvalitní nestrukturované výpočetní sítě na složitých komplexních geometriích.


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Načítat a upravovat povrchové sítě,
 • Generovat a upravovat základní typy nestrukturovaných objemových sítí,
 • Načítat CAD data pro přípravu sítí,
 • Používat moderní globální síťovací metody.

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Navazující školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (Ansys Fluent, Ansys CFX).

Doporučená školení

 • Programy pro tvorbu a úpravu geometrie (Ansys DesignModeler nebo Ansys SpaceClaim Direct Modeler),
 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření (Ansys Fluent workflow, Ansys CFX workflow).

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.