Python základy

Specializované školení zameřené základy programovacího jazyka Python a jeho využití v programech Ansys.

00_default_3.png

Program Python je možné využít v široké škále produktů Ansys. Cílem programování je ulehčení práce při přípravě, nastavení nebo vyhodnocení simulace. Pomocí Pythonu uživatel dokáže automatizovat určité kroky nebo postupy, které se opakují. Školení je směrováno pro začátečníky a na obecné pravidla a postupy v Pythonu.

 • Oblast: FEA, CFD, Optika
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Žádné.
 • Cíl školení: Kurz je určený pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit základům programování v programovacím jazyku Python.
 • V současnosti je možné Python využít v programech Ansys:

-        Ansys Workbench

-        Ansys SpaceClaim a Ansys Discovery

-        Ansys Mechanical, LS-Prepost, Motion Processor

-        PyFluent

-        Ansys EnSight

-        Ansys OptiSlang

-        Ansys Rocky


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základy programování – silné a slabé stránky Pythonu,
 • Pracovní prostředí – práce v příkazovém řádku, úprava v textovém editoru, online nástroje, Visual studio code, IDLE,
 • Dobré praktiky programování,
 • Počítání a práce s čísli, proměnné a hodnoty, práce s textem,
 • Úprava textu a hledání v něm,
 • Smyčky (for, while) a podmínky,
 • Referenční typy proměnných a jejich použití (list, tuple, dictionary …),
 • Objekty a reference, kopírování, seznamy objektů,
 • Struktura kódu – příkazy a odsazení, cykly, ošetření chyb,
 • Psaní funkcí, předávání parametrů, lokální proměnné,
 • Instance a třídy, datové atributy,
 • Úvod do objektově orientovaného programování,
 • Instalace knihoven a jejich použití,
 • Praktické příklady.

Navazující školení

-

Doporučená školení

 • Python v programech Ansys

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.