Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je výkonný a všeobecně použitelný nástroj pro modelování komplexního proudění, který obsahuje širokou škálu fyzikálních modelů. Program umožňuje zadání a nastavení úlohy, samostatný výpočet problému i vyhodnocení výsledků.

06-proudeni_zakladni.png

Ansys Fluent

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 3 dny
 • Požadavky: Aby bylo možné používat program Ansys Fluent je nutné mít vstupní výpočetní síť, která byla vytvořena jinou aplikací. Není však zapotřebí žádných předchozích zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.
 • Cena: 30.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Úvod, nastavení řešiče a vyhodnocování
1 den

Modely, nestacionární výpočty
1 den

→ 

Aplikace zákazníka
1 den

Cíl školení

Školení Ansys Fluent je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění od zadání až po vyhodnocení výsledků.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Fluent včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Jak nastavit jednotlivé typy simulací
  • Vybrat vhodný fyzikální model
  • Definovat vhodné vlastnosti materiálu
  • Předepsat okrajové a operační podmínky
  • Nastavit řešič
  • Nastavit monitory konvergence řešení
  • Provést vhodnou inicializaci úlohy
  • Vyhodnotit výsledky přímo v programu Fluent
 • Pracovat s programem Ansys CFD-Post včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Jak zobrazit a vyhodnotit výsledky

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys CFD Turbulence
 • Ansys Fluent Přenos tepla
 • Ansys CFD Radiace
 • Ansys Fluent Spalování
 • Ansys Fluent Vícefázové proudění
 • Ansys CFD Proudění za rotace
 • Ansys Fluent Dynamické sítě
 • Ansys FSI
 • Ansys Fluent Akustika
 • Ansys Fluent UDF
 • Ansys Fluent Externí aerodynamika
 • Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček Ansys Fluent workflow