Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je výkonný a všeobecně použitelný nástroj pro modelování komplexního proudění, který obsahuje širokou škálu fyzikálních modelů. Program umožňuje zadání a nastavení úlohy, samostatný výpočet problému i vyhodnocení výsledků.

06-proudeni_zakladni.png

Ansys Fluent

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 3 dny
 • Požadavky: Aby bylo možné používat program Ansys Fluent je nutné mít vstupní výpočetní síť, která byla vytvořena jinou aplikací. Není však zapotřebí žádných předchozích zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.
 • Cíl školení: Školení Ansys Fluent je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit, jak postupovat při výpočtech proudění od zadání až po vyhodnocení výsledků.
 • Cena: od 37.500,- bez DPH.*


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Fluent včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Nastavit jednotlivé typy simulací,
 • Vybrat vhodný fyzikální model,
 • Definovat vhodné vlastnosti materiálu,
 • Předepsat okrajové a operační podmínky,
 • Nastavit řešič,
 • Nastavit monitory konvergence řešení,
 • Provést vhodnou inicializaci úlohy,
 • Vyhodnotit výsledky přímo v programu Fluent,
 • Pracovat s programem Ansys CFD-Post včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Zobrazit a vyhodnotit výsledky.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je to řada specializovaných školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys CFD Turbulence,
 • Ansys Fluent Přenos tepla,
 • Ansys CFD Radiace,
 • Ansys Fluent Spalování,
 • Ansys Fluent Vícefázové proudění,
 • Ansys CFD Proudění za rotace,
 • Ansys Fluent Dynamické sítě,
 • Ansys FSI,
 • Ansys Fluent Akustika,
 • Ansys Fluent UDF,
 • Ansys Fluent Externí aerodynamika,
 • Ansys CFD Optimalizace - Ansys DesignXplorer.

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček Ansys Fluent workflow.

 

* Cena za školení pro jednu osobu se může zvýšit v případě účasti více osob, upravení školení dle zákazníkových požadavků, případných cestovních nákladů a dalších faktorů. V rámci školení je poskytováno jedno školící pracoviště s počítačem, tištěné materiály a občerstvení.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.