Ansys Fluent UDF

Ansys Fluent pomocí UDF (User Defined Functions) dovoluje uživateli vstupovat do řešiče a upravovat tak za běhu zdrojové členy, okrajové podmínky apod.

05-proudeni.png

Program Ansys Fluent obsahuje široké fyzikální schopnosti potřebné pro modelování komplexního proudění, turbulence, přenosu tepla a reakcí pro nejrůznější průmyslové aplikace. Ansys Fluent pomocí UDF (User Defined Functions) dovoluje uživateli vstupovat do řešiče a upravovat tak za běhu zdrojové členy, okrajové podmínky apod.  Znalostí UDF se uživatel Ansys Fluent obohatí o silný nástroj umožňující zahrnout do CFD výpočtu nové fyzikální mechanismy nebo zjednodušení urychlující výpočet. Dalším možným využitím UDF jsou rozšířené možnosti inicializace a vyhodnocování.

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Předpokládá se základní znalost programu Ansys Fluent a znalost programovacího jazyka C nebo C++. 

Cíl školení

Cílem školení je seznámit se s možnostmi použití UDF a jejich programováním. Získáte přehled všech základních maker a datových struktur nutných k jejich programování a na praktických příkladech se naučíte, kde lze UDF s výhodou používat.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Co jsou to UDF, seznámení se s jednotlivými typy UDF a jejich použitím.
 • Struktura dat v Ansys Fluent
 • Psaní UDF, předdefinovaná makra
 • Kompilace UDF a jejich ‘Hooking‘
 • Tvorba polí proměnných (UDS a UDM).
 • Psaní paralelizovaných UDF
 • Jednofázové a vícefázové modely

Kurz provází praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Tvorba uživatelských menu a automatizace celého procesu spuštění, výpočtu a vyhodnocení úlohy v programu ANSYS Fluent (Ansys Fluent Skriptování)

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít balíček Ansys Fluent workflow

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.