ANSYS Fluent Dynamické sítě

V řadě aplikací, jako je pohyb pístu, uzavírání ventilu, pohyb a deformace objektu ve výpočetní oblasti apod., dochází v průběhu simulace ke změně výpočetní oblasti a s tím spojené nutnosti změnit výpočetní síť.

05-proudeni.png

ANSYS Fluent Dynamické sítě

V řadě aplikací, jako je pohyb pístu, uzavírání ventilu, pohyb a deformace objektu ve výpočetní oblasti apod., dochází v průběhu simulace ke změně výpočetní oblasti a s tím spojené nutnosti změnit výpočetní síť. Školení pohybujících se sítí je určeno zejména pro uživatele ANSYS Fluent, které naučí využívat a kombinovat různé metody přesíťování.

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Předpokládá se alespoň základní znalost filozofie CFD a práce v programu ANSYS Fluent.
 • Cena: 20.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Školení dynamických sítí je určeno pro uživatele, kteří se ve své praxi setkávají s nutností simulovat proudění v měnící se doméně. Po absolvování tohoto školení bude mít uživatel přehled o možnostech přesíťování  domény v programu ANSYS Fluent a bude schopen tyto možnosti využít v praktických úlohách.

Během kurzu se naučíte:

 • Jak funguje, kdy použít a jak nastavit metodu vrstvení
 • Jak fungují, kdy použít a jak nastavit zhlazovací metody
 • Jak fungují, kdy použít a jak nastavit lokální přesíťování
 • Jak použít funkce pro kontrolu velikostí buněk
 • Jak modelovat pohyb tuhého tělesa výpočetní doménou

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

Další specializovaná školení zaměřená na problematiky, které mohou být spojeny se simulacemi proudění v měnící se doméně.

 • ANSYS Fluent Přenos tepla
 • ANSYS Fluent Spalování
 • ANSYS Fluent Vícefázové proudění
 • ANSYS CFD Turbulence
 • ANSYS Fluent UDF