ANSYS Dynamika rotorů

Školení ANSYS Dynamika rotorů je zaměřeno na dynamické úlohy rotujících hřídelí a kotoučů. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical.

07-pevnost_special.png

ANSYS Dynamika rotorů

Školení ANSYS Dynamika rotorů je zaměřeno na dynamické úlohy rotujících hřídelí a kotoučů. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Dynamika rotorů je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení

Školení ANSYS Dynamika rotorů je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech dynamického chování rotujících hřídelí a kotoučů s uvažováním Coriolisových sil od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Připravit MKP modely pro výpočet dynamiky rotorů
 • Určit vlastní frekvence a tvary kmitání s dopřednou a zpětnou precesí (modální analýza)
 • Vytvořit Campbellův diagram
 • Určit stabilitu rotujícího hřídele
 • Počítat odezvu na zatížení s harmonickým průběhem (buzení nevývažkem, vnějšími silami)
 • Řešit rozběhy a doběhy zařízení
 • Vyhodnotit výsledky

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS nCode DesignLife
 • ANSYS Explicit
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS Application Customization Toolkit
 • ANSYS LS-Dyna
 • ANSYS Mechanical Akustika
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

Doporučené školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM)
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL)

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.