ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler je nástroj pro tvorbu a úpravu geometrií, které budou dále použity při analýzách prostřednictvím dalších produktů ANSYS.

02-spaceclaim.png

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

 • Oblast: CFD & FEA
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Pro absolvování kurzu není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s CAD programy, i když základní znalosti 3D modelování se předpokládají.
 • Cíl školení: Školení programu ANSYS SpaceClaim Direct Modeler je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet a upravovat geometrii v rámci přípravy modelu pro CAE analýzy.
 • Cena: 10.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Orientovat v grafickém rozhraní programu,
 • Vytvářet 3D geometrie pomocí metody přímého modelování,
 • Tvořit skořepinové a nosníkové modely,
 • Tvořit invertní objemy pro použití v CFD analýz,
 • Upravovat načtené geometrie z CAD programů pro použití CAE,
 • Parametrizovat geometrické modely.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Program pro tvorbu výpočetních sítí ANSYS Meshing,
 • Jednotlivé řešiče dle zaměření ( ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Explicit STR),
 • Balíčky ( ANSYS Mechanical workflow, ANSYS Professional NLS/NLT workflow).

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření ( ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow).