Ansys Fluent Vícefázové proudění

Školení vícefázového proudění seznámí posluchače s charakteristickými režimy vícefázového proudění a s modely, které jsou k dispozici v programu Ansys Fluent.

05-proudeni.png

Ansys Fluent Vícefázové proudění

Školení vícefázového proudění seznámí posluchače s charakteristickými režimy vícefázového proudění a s modely, které jsou k dispozici v programu Ansys Fluent. Školení je zaměřeno na teoretický popis modelů pro vícefázové proudění a na procvičení příkladů z této oblasti.

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 3 dny
 • Požadavky: Pro absolvování kurzu na téma vícefázové proudění je potřeba základní znalost programu Ansys Fluent. Základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Průběh školení

Obecné příklady + Diskrétní fáze
1 den

Úlohy s volnou hladinou
1 den

Mísitelné kapaliny
1 den

Cíl školení

Školení vícefázového proudění je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech proudění látek různého skupenství (pevné-kapalné-plynné) či různé fyzikální podstaty (voda-olej). Posluchači se naučí vybrat vhodný vícefázový model pro řešenou aplikaci s přihlédnutím k náročnosti výpočtu a požadavkům na výsledky simulace.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • V programu Ansys Fluent řešit úlohy proudění se dvěma či více fázemi:
  • Nemísitelné látky s ostrým fázovým rozhraním – VOF
  • Částicové modely (kapky, částice, bubliny) – DPM
  • Mísitelné tekutiny – E-E, Mixture
  • Suspenze – E-G

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

Dle konkrétního zaměření je to řada školení k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys Fluent Přenos tepla
 • Ansys CFD Turbulence

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.