ANSYS Simplorer

ANSYS Simplorer je určen pro analýzu obvodových schémat, v nichž mohou být zahrnuty různé typy komponent – především elektrické, magnetické, digitální, ale také mechanické, hydraulické, tepelné a další.

09-elektromag.png

ANSYS Simplorer

Jedná se o multidoménový simulátor vhodný pro návrh a analýzu komplexních systémů, který se uplatní v automobilovém a leteckém průmyslu, při návrhu elektronických systémů, v oblastech průmyslové automatizace. ANSYS Simplorer je určen pro analýzu obvodových schémat, v nichž mohou být zahrnuty různé typy komponent – především elektrické, magnetické, digitální, ale také mechanické, hydraulické, tepelné a další.

 • Oblast: FEA & ELMAG
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se základní znalosti obvodových schémat z fyzikální oblasti, do níž školení směřuje dle požadavků zákazníka.
 • Cena: 30.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Uživatelské prostředí, obvodová schémata, blokové diagramy, stavové automaty, kombinace modelovacích technik na vybraných úlohách, tvorba vlastních komponent
1 den

Návrh výkonové elektroniky, tvorba submodelů, import ANSYS FEA modelů, VHDL/AMS programování
1 den

Po základním seznámení s uživatelským prostředím jsou možnosti programu vyučovány na praktických modelových příkladech. Školení je možné zaměřit na konkrétní aplikace zákazníka.

Cíl školení

Uživatel se seznámí s dostupnými modelovacími technikami v prostředí ANSYS Simplorer. Dozví se, jak tvořit obvodová schémata, jak nastavit výpočet a jak vyhodnotit výsledky.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Tvorba multifyzikálních schémat pomocí dostupných knihoven komponent
 • Blokové diagramy, stavové automaty
 • Programování pomocí VHDL/AMS
 • Import SPICE modelů, Matlab/Simulink modelů
 • Integrace komponent z ANSYS Maxwell, RMxprt, Fluent, Mechanical
 • Návrh výkonové elektroniky
 • Optimalizační studie systémů
 • Tvorba submodelů a vlastních knihoven

Jednotlivá témata jsou doplněna praktickým workshopem a cvičením.

Doporučená školení

 • Výpočty nízkofrekvenčních elektromagnetických polí ANSYS Maxwell 2D/3D
 • Analytický návrhový nástroj pro elektrické točivé stroje ANSYS RMxprt
 • Výpočty vysokofrekvenčních elektromagnetických polí ANSYS HFSS
 • Pevnostní a tepelné výpočty ANSYS Mechanical
 • Výpočty proudění a tepelné výpočty pro návrh optimálního chlazení elektrických zařízení ANSYS Fluent