Ansys Mechanical Pro

Balíček Ansys Mechanical Pro workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů.

08-pevnost_zaklad.png

Balíček Ansys Mechanical Pro poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. Školení zahrnuje ve zkrácené formě výuku programu Ansys Meshing, základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí Ansys Mechanical. Během školení se účastníci naučí kompletní workflow potřebné pro řešení pevnostních úloh – definovat kinematické vazby, vytvářet výpočetní síť, definovat okrajové podmínky a zatížení atd.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Pro absolvování dvoudenního kurzu ANSYS Mechanical Pro workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.
 • Cíl školení: Školení Ansys Mechanical Pro workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit, jak postupovat při výpočtech statické pevnosti, modální analýzy a stacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
 • Cena: od 25 000,- bez DPH.*


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Definovat a provázat jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data,
 • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s programem Ansys Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Přiřazovat tělesům materiály,
 • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby,
 • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové),
 • Zadávat okrajové podmínky a zatížení,
 • Pracovat s více zatěžovacími kroky,
 • Nastavit řešič,
 • Zobrazit a zpracovat výsledky,
 • Řešit pevnostní statické úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, stacionární teplotní úlohy,
 • Pracovat se submodely.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Další školení Ansys Mechanical

Doporučená školení

 • Ansys SpaceClaim

* Cena za školení pro jednu osobu se může zvýšit v případě účasti více osob, upravení školení dle zákazníkových požadavků, případných cestovních nákladů a dalších faktorů. V rámci školení je poskytováno jedno školící pracoviště s počítačem, tištěné materiály a občerstvení.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.