ANSYS CFD Turbo workflow

ANSYS CFD Turbo workflow je komplexní školení se zaměřením na návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů proudění a vyhodnocení výsledků. Jedná se o cenově zvýhodněný balíček školení ANSYS BladeModeler, ANSYS Turbogrid a ANSYS Proudění za rotace.

05-proudeni.png

ANSYS CFD Turbo workflow

 • Oblast: CFD
 • Doba trvání: 5 dnů
 • Požadavky: Kurz předpokládá, že máte zkušenosti se programem ANSYS Design Modeler a základní zkušenosti s CFD/FEA programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na oblast točivých strojů.
 • Cena: 65.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

ANSYS Turboworkflow
BladeModeler I.
1 den

BladeModeler II.
1 den

TurboGrid
3 dny

ANSYS CFX/Fluent
ANSYS CFDpost
2 dny

 

Cíl školení

Školení se věnuje základnímu návrhu a výpočtům proudových strojů – turbín, kompresorů, čerpadel a ventilátorů.

Během tohoto kurzu se naučíte:

1. den

 • Rozumět základní filozofii ANSYS Turboworkflow
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti točivých strojů
 • Základy použití 1D návrhového programu VISTA (AFD, CCD,CCD+CCM,CPD, RTD) podle zaměření
 • Základy použití ANSYS VISTA TF -2,5D

2. den

 • Používat program ANSYS BladeGen.
 • Používat modul ANSYS BladeEditor v Import modu
 • Používat modul ANSYS BladeEditor v Design modu

3. den

 • Importovat geometrii lopatek a jejich kanálu do programu
 • Vytvářet automatické a poloautomatické topologie pro tvorbu výpočetní sítě kolem lopatek
 • Export výpočetní sítě do CFD programů

4.-5.  den

 • Používat model proudění za rotace - Frozen Rotor (MRF)
 • Používat model proudění za rotace - Stage (Mixing plane)
 • Používat model proudění za rotace - Transient Interface (Sliding mesh)
 • Korektně definovat výpočetní oblast a řešič
 • Principy vyhodnocování účinností, reakcí a dalších integrálních veličin
 • Používat nestacionární metody rotace TBR (jen pro ANSYS CFX)
 • Používat modely kondenzace u parních turbín (jen pro ANSYS CFX)
 • Používat modely kavitace u vodních turbín

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Doporučená školení

 • ANSYS Meshing  program pro tvorbu výpočetních sítí.
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.