Ansys Mechanical workflow

Ansys Mechanical je program pro řešení úloh v oblasti strukturální mechaniky.

08-pevnost_zaklad.png

Balíček Ansys Mechanical workflow poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. školení zahrnuje školení Ansys Mechanical Pro (ve zkrácené formě výuku programu Ansys Meshing a základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty) a je rozšířeno o vybrané části školení Ansys Mechanical – Nelinearity, Ansys Mechanical – dynamika a Ansys Mechanical – Přenos tepla. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí Ansys Mechanical. Pro uživatelské prostředí Ansys Mechanical APDL nabízíme alternativní kurz. Během školení se účastníci naučí kompletní workflow potřebné pro řešení pevnostních úloh – definovat kinematické vazby, vytvářet výpočetní síť, definovat okrajové podmínky a zatížení atd.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 5 dnů
 • Požadavky: Pro absolvování pětidenního kurzu ANSYS Mechanical workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.
 • Cíl školení: Školení Ansys Mechanical workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit, jak postupovat při výpočtech statické a dynamické pevnosti, modální analýzy a stacionárních i nestacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
 • Cena: od 62 500,- bez DPH.*


Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Definovat a provázat jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data,
 • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy,
 • Pracovat s programem Ansys Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní,
 • Přiřazovat tělesům materiály,
 • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby,
 • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové),
 • Zadávat okrajové podmínky a zatížení
 • Pracovat s více zatěžovacími kroky,
 • Nastavit řešič,
 • Zobrazit a zpracovat výsledky,
 • Řešit pevnostní statické úlohy, materiálové a geometrické nelinearity, kontaktní úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, vynucené kmitání, seismicitu, stacionární a nestacionární teplotní úlohy.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Další školení Ansys Mechanical

Doporučená školení

-

* Cena za školení pro jednu osobu se může zvýšit v případě účasti více osob, upravení školení dle zákazníkových požadavků, případných cestovních nákladů a dalších faktorů. V rámci školení je poskytováno jedno školící pracoviště s počítačem, tištěné materiály a občerstvení.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.