ANSYS Mechanical workflow

Balíček ANSYS Mechanical workflow poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů.

08-pevnost_zaklad.png

ANSYS Mechanical workflow

Balíček ANSYS Mechanical workflow poskytuje komplexní školení pro pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. školení zahrnuje školení ANSYS Mechanical Pro (ve zkrácené formě výuku programu ANSYS Meshing a základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty) a je rozšířeno o vybrané části školení ANSYS Mechanical – Nelinearity, ANSYS Mechanical – dynamika a ANSYS Mechanical – Přenos tepla. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL nabízíme alternativní kurz.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 5 dní
 • Požadavky: Pro absolvování pětidenního kurzu ANSYS Mechanical workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.
 • Cena: 50.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

ANSYS Mechanical Pro
2 dny

Nelinearity
1 den

Dynamika
1 den

Teplotní výpočty
1 den

Cíl školení

Školení ANSYS Mechanical workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické a dynamické pevnosti, modální analýzy a stacionárních i nestacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Definovat a provázat jednotlivé analýzy
  • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data
  • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy
 • Pracovat s programem ANSYS Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Přiřazovat tělesům materiály
  • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby
  • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové*)
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky
  • Nastavit řešič
  • Zobrazit a zpracovat výsledky
  • Řešit pevnostní statické úlohy, materiálové a geometrické nelinearity, kontaktní úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, vynucené kmitání, seismicitu, stacionární a nestacionární teplotní úlohy

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS nCode DesignLife
 • ANSYS Explicit
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS Application Customization Toolkit
 • ANSYS LS-Dyna
 • ANSYS Dynamika rotorů
 • ANSYS Mechanical Akustika
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

Doporučené školení

 • Školení ANSYS Mechanical je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM)
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL)