ANSYS LS-Dyna

ANSYS LS-Dyna představuje komplexní výpočetní modul plně integrovaný v ANSYS Mechanical APDL a částečně integrovaný v platformě ANSYS Workbench.

07-pevnost_special.png

ANSYS LS-Dyna

ANSYS LS-Dyna představuje komplexní výpočetní modul plně integrovaný v ANSYS Mechanical APDL a částečně (pouze nejčastěji používané nástroje) integrovaný v platformě ANSYS Workbench. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování. Program ANSYS LS-Dyna je vhodný pro speciální a výzkumné aplikace.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.
 • Cena: 20.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Představení explicitních analýz, implementace v ANSYS Workbench, základy explicitních analýz, vyhodnocení výsledků, materiálové modely, diskretizace
1 den

Specifikace konečných elementů pro explicitní analýzy, definice kontaktů a interakcí, nastavení analýz, LS-Dyna v ANSYS Mechanical APDL
1 den

Cíl školení

Cílem školení je seznámit posluchače se základními postupy při definici výpočetních modelů v ANSYS LS-Dyna a vyhodnocení výsledků:

 • Představení pracovního prostředí ANSYS LS-Dyna a způsobu implementace v platformě ANSYS Workbench nebo ANSYS Mechanical APDL.
 • Základní principy explicitních simulací, příprava geometrických a numerických modelů (okrajové podmínky, zatížení, kontakty).
 • Materiálové modely.
 • Nastavení výpočetních analýz.
 • LS-Dyna v ANSYS Mechanical APDL.

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical
 • ANSYS Mechanical APDL