Manažerská školení

Manažerská školení představují úvodní školení pro vedoucí pracovníky, jejichž podřízení pracují s programy ANSYS. Přičemž se předpokládá, že sami vedoucí pracovníci s těmito programy pracovat nebudou.

Školení jsou zaměřena především na celkový přehled o jednotlivých typech úloh, tedy jaké vstupy je potřeba zadávat a jaké výstupy je možné z těchto programů získávat. Je rozebírána časová náročnost práce s programy, zmíněny rozdílné přístupy k řešení úloh daného zákazníka.

Zároveň jsou probrány úvody do jednotlivých typů analýz a probírány ukázkové úlohy pro získání co nejlepší představy o fungování programů v co nejkratším čase.

Školení jsou vhodná také pro potencionální klienty, kteří simulace v daných programech teprve zvažují.

  • Úvodní školení do simulací proudění (CFD) pro manažery
  • Úvodní školení do pevnostních a tuhostních analýz (FEA) pro manažery
  • Úvodní školení do simulací elektromagnetizmu (EM) pro manažery