Pre/post

ANSYS DesignModeler

 

ANSYS DesignModeler je hlavní nástroj pro práci s geometrií, která bude dále použita při analýzách pomocí dalších produktů ANSYS.

Oblast
CFD & FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že nemáte žádné předchozí zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení programu ANSYS DesignModeler je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet a upravovat geometrii v rámci přípravy modelu pro CAE analýzy.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jak vytvářet a upravovat geometrii pro analýzy,
 • Jak se zorientovat v grafickém rozhraní programu
 • Jak vytvářet 2D náčrty a jak je převádět na 2D a 3D modely
 • Jak upravovat 2D a 3D geometrie
 • Jak načítat CAD data do programu
 • Jak upravovat a vyčistit načtené geometrie z CAD programů
 • Jak modelovat sestavy
 • Jak využít parametrizace

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření ( ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow).

 

ANSYS SpaceClaim DM

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler je nástroj pro tvorbu a úpravu geometrií, které budou dále použity při analýzách prostřednictvím dalších produktů ANSYS.

Oblast
CFD & FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování kurzu není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s CAD programy, i když základní znalosti 3D modelování se předpokládají.

Cíl školení
Školení programu ANSYS SpaceClaim Direct Modeler je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet a upravovat geometrii v rámci přípravy modelu pro CAE analýzy.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Orientovat v grafickém rozhraní programu,
 • Vytvářet 3D geometrie pomocí metody přímého modelování,
 • Tvořit skořepinové a nosníkové modely,
 • Tvořit invertní objemy pro použití v CFD analýz,
 • Upravovat načtené geometrie z CAD programů pro použití CAE,
 • Parametrizovat geometrické modely.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření ( ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow).

 

ANSYS BladeModeler

ANSYS BladeModeler je školení se zaměřením na 1D-3D design lopatkových strojů.

Oblast
Návrh, CAD, CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CAD/CFD programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na oblast točivých strojů.

Cíl školení
Rychlý návrh a 3D design lopatkových strojů – turbín, kompresorů, ventilátorů a čerpadel.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Základy použití 1D návrhového programu ANSYS Vista TF,
 • Používat program ANSYS BladeGen,
 • Používat modul ANSYS BladeEditor v Import modu,
 • Používat modul ANSYS BladeEditor v Design modu,
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti točivých strojů.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení pro návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků je možné využít nabídku specializovaného balíčku ANSYS CFD Turbo workflow.

 

ANSYS Meshing

ANSYS Meshing je základní rozhraní sdružující síťovací nástroje pro vytváření požadovaných výpočetních sítí na importovaných geometriích.

Oblast
CFD & FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Aby bylo možné používat program ANSYS Meshing, je nutné mít vstupní geometrický model, který byl vytvořen jinou aplikací. Ve většině případů se účastníci tohoto kurzu zúčastnili v předchozím dni kurzu ANSYS DesignModeler a jsou tedy schopni si geometrii připravit. Účastníci, kteří se nechtějí učit a používat program ANSYS DesignModeler by měli být schopni používat jiný CAD nástroj, aby si mohli vytvořit nebo upravit svůj model před síťováním.

Cíl školení
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS Meshing s kompletní znalostí grafického rozhraní,
 • Pochopit rozdíly mezi jednotlivými síťovacími metodami ve 2D a 3D,
 • Vytvářet sítě tvořené čtyřstěny,
 • Vytvářet sítě tvořené šestistěny,
 • Vytvářet vrstvy buněk u stěn (mezní vrstvy),
 • Používat pokročilé techniky pro tvorbu různě hustých sítí v jednotlivých oblastech modelu,
 • Vyhodnocovat kvalitu sítě.

Školení obsahuje ucelenou řadu praktických úloh, v nichž se účastníci naučí samostatně využívat nabyté vědomosti z předcházejících přednášek.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 

Doporučená školení

 

ANSYS Fluent Meshing

ANSYS Fluent Meshing je síťovací program pro úpravu a generaci kvalitních nestrukturovaných objemových sítí. Obsahuje veškeré funkce programu TGrid, který slouží k předpřípravě povrchových a následné generaci různých typů objemových sítí, a který již od verze 14.5 není samostatně dostupný. Umožňuje načítat geometrie v CAD formátu, pracovat s jednotlivými objekty modelu a používat globální wrapovací metody pro tvorbu povrchových a objemových sítí na komplexních geometriích.

Oblast
CFD & Multiphysics

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že nemáte žádné předchozí zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se však schopnost vytvořit si geometrii některým z CAD programů.

Cíl školení
Školení programu ANSYS Fluent Meshing je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet kvalitní nestrukturované výpočetní sítě na složitých komplexních geometriích.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Načítat a upravovat povrchové sítě,
 • Generovat a upravovat základní typy nestrukturovaných objemových sítí,
 • Načítat CAD data pro přípravu sítí,
 • Používat moderní globální síťovací metody.

Na teorii probranou v kurzu navazují praktické workshopy a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (ANSYS Fluent, ANSYS CFX)

 

Doporučená školení

 • Programy pro tvorbu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření (ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow)

 

ANSYS ICEM CFD

ANSYS ICEM CFD je síťovací program začínající s pokročilým načítáním geometrie z CAD, jež je schopen opravovat a upravovat. Na základě geometrickým tolerancím je schopen generovat rychle povrchovou nebo objemovou výpočetní síť s vysokou kvalitou. Obsahuje nástroje pro pokročilou analýzu výpočetních sítí, jež je schopen interaktivně a efektivně upravovat. Výstupy jsou do široké škály CFD, FEA a Multiphysics programů. ANSYS se snaží poskytnout variabilní flexibilní nástroj, který může přenést model libovolné geometrie do jakéhokoliv řešiče v jednom moderním a plně skriptovatelném prostředí.

Oblast
CFD, FEA & Multiphysics

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Kurz předpokládá, že nemáte žádné předchozí zkušenosti s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení programu ANSYS ICEM CFD je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet kvalitní výpočetní sítě na geometriích všech druhů.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Načítat a upravovat geometrii z CAD programů, případně ve formátu STL,
 • Efektivně síťovat rozsáhlé modely,
 • Vytvářet strukturované Hexa sítě,
 • Naučit se diagnostikovat výpočetní sítě a používat pokročilé funkce na jejich úpravu,
 • Výstup do široké škály CFD a FEA programů, stejně jako do neutrálních formátů.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření (ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Explicit STR)
 • Balíčky (ANSYS Mechanical workflow, ANSYS Professional NLS/NLT workflow)

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření (ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow)

 

ANSYS TurboGrid

ANSYS TurboGrid je síťovací program určený pro síťování průtočných kanálů (lopatek) lopatkových strojů.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že nemáte žádné předchozí zkušenosti s prací v jakýmkoli CFD/FEA programech, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení programu ANSYS TurboGrid je určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet kvalitní výpočetní sítě na geometriích průtočných kanálů (lopatek) lopatkových strojů.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Importovat geometrii lopatek a jejich kanálu do programu,
 • Vytvářet automatické a poloautomatické topologie pro tvorbu výpočetní sítě kolem lopatek,
 • Export výpočetní sítě do CFD programů.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Jednotlivé řešiče dle zaměření ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Blade Modeler (jehož součástí je ANSYS BladeGen, ANSYS Vista, ANSYS Blade Editor)

 

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření (ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow)
 • V případě potřeby komplexního školení Turbo workflow pro návrh točivých strojů, přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků je možné využít nabídku specializovaného balíčku ANSYS CFD Turbo workflow

 

ANSYS CFD-Post

ANSYS CFD-Post je univerzálním nástrojem pro zpracování výstupů ze všech produktů z oblasti dynamiky tekutin skupiny ANSYS (ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS CFD-Flo, atd.). Program nabízí uživateli velkou škálu nástrojů pro analýzu a vizualizaci výsledků.

Oblast
CFD

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz nepředpokládá žádné předchozí zkušenosti v oblasti zpracování výsledků CFD simulací, předpokládají se základní inženýrské znalosti a dovednosti.

Cíl školení
Školení programu ANSYS CFD-Post je určeno především pro uživatele ANSYS CFX a ANSYS Fluent, kteří chtějí jednoduše vyhodnocovat a zpracovávat výsledky svých analýz. Program je zvláště vhodný pro analýzu výsledků z oblasti lopatkových strojů.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Jak importovat výsledky z různých softwarů,
 • Jak chápat základní filozofii programu,
 • Jak vytvářet vlastní 1D, 2D, 3D geometrické objekty,
 • Jak získávat integrální i grafické výstupy z analýz,
 • Jak získávat výstupy ve formě grafů, tabulek, rozložení v textové formě,
 • Jak využít základy jazyka CCL a CEL,
 • Jak využít nástrojů pro vyhodnocování lopatkových strojů,
 • Jak vytvořit základní skripty a makra pro automatické vyhodnocení.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • V případě potřeby komplexního školení zahrnující přípravu modelu, tvorbu sítí, provedení výpočtů i vyhodnocení výsledků, je možné využít nabídku naši základních balíčků v závislosti na zaměření (ANSYS Fluent workflow, ANSYS CFX workflow)