ANSYS Fluent Adjoint solver

Adjoint Solver je nástrojem pro rychlé citlivostní studie a tvarovou, neparametrickou optimalizaci. Nástroj je integrován přímo v prostředí ANSYS Fluent a disponuje grafickým i textovým (možnost automatizace) uživatelským rozhraním. Adjoint Solver je standardní součástí ANSYS Fluent a nevyžaduje dodatečnou licenci ke spuštění.
 
Adjoint Solver provádí analýzu dat proudového pole a výsledkem je citlivostní pole, které dává uživateli informaci o tom, kde a jak by měla být geometrie upravena, aby bylo dosaženo lepšího výsledku (minimalizace/maximalizace cílové funkce). Tuto informaci získá uživatel už během jediného výpočtu Adjoint Solverem.
 
Informaci o citlivost lze využít jako podklad pro úpravu geometrie v integrovaném morphovacím nástroji. Výpočet proudového a citlivostního pole pak lze přes textové příkazy provázat v jeden automatický, opakující se optimalizační proces.
 
Typickými úlohami jsou:
  • Snížení odporových a vztlakových sil působících na automobil,
  • Snížení tlakové ztráty interních systémů potrubí,
  • Zvýšení vířivosti (promíchávání pevných nebo kapalných částí v tekutině).
 
Adjoint Solver je plně paralelizovaný a robustně počítá na sítích o velikosti desítek miliónů buněk.