Ansys Sound

Ansys Sound je přední softwarové řešení pro analýzu zvuku a hodnocení jeho parametrů. Vyniká v možnosti importu dat ze simulace a hodnocení zvukového projevu produktu ještě před jeho vytvořením.

ANSYS-VRXPERIENCE-Sound.png

Ansys Sound je sada nástrojů orientovaných na problematiku zdrojů zvuku, prostorů pro poslech zvuku, zpracování naměřených dat, hodnocení objektivních a psychoakustických aspektů zvuku. Nosný nástroj řešení je Ansys Sound Analysis and Specification (SAS), který nabízí možnost pracovat s daty získanými nejen experimentální cestou, ale i z numerických simulací. Jedná se tak o unikátní přístup, který dokáže odhalit např. výskyt tónových komponent na sledovaném frekvenčním rozsahu, což může mít zásadní vliv např. při certifikaci výrobku a plnění hygienických kritérií při následném užívání.

ANSYS-VRXSound_WorkFlow.png

Příkladem mohou být konstruktéři strojů vykonávající rotační nebo vratný pohyb, kteří budou moci importovat své elektromagnetické a mechanické simulace z Ansys Maxwell a Ansys Mechanical do Ansys Sound SAS, kde je možné sledované výstupy vyrenderovat do reálné podoby a výslednou nahrávku si přehrát. Následné úpravy modelu mohou pracovníci již provádět se znalostí výsledného generovaného hluku. Dalšími nástroji umožňující řešit mechanický hluk je Ansys Motion a Ansys LS-Dyna, kde výstupy mohou být přímo vyexportovány do Ansys Sound SAS.

Ansys Sound2.png

ANSYS Sound SAS je také plnohodnotný nástroj pro uživatele provádějící měření. Uplatnění najde při rozsáhlých vibro-akustických analýz vč. lokalizace, analýzy, izolace a modifikace jednotlivých zvukových komponent. Možné je také provádět hodnocení kvality zvuku a případného diskomfortu způsobeného hlukem podle dostupných psychoakustických metrik. Další oblasti jsou analýzy rotačních strojů, kde je možné vytvářet i zvukové soubory pro různé simulátory určené například pro ladění zvuku motorů. Dostupné moduly nabízí možnosti jednotlivé zvuky kombinovat či naopak separovat, filtrovat, ekvalizovat, vytvářet frekvenční křivky představující cesty přenosu zvuku, řídit zvukový signál na základě zvolené veličiny (např. rychlost jízdy vozidla), extrahovat harmonické frekvence, mnohé další.

Ansys Sound3.png

Ansys Sound Premium

Balíček Premium obsahuje dále nástroje:

Ansys JLT (Jury Listening Test), který je zaměřen na studium kvality zvuku. Umožňuje provádět rozsáhlé poslechové experimenty včetně statické analýzy výsledků a tím stanovit patřičné zvukové „targety“ pro určitý produkt. Nabízí možnost vytvoření testu a jeho rozeslání zvolenému vzorku lidí.

Ansys Sound Pro.png

Ansys VRS (Virtual Sound), který nabízí možnost práce s 3D zvuky a jejich pohybem v prostoru. Jednotlivé zvuky je možné řídit samostatně na základě řídicího signálu (např. otáčky měněné v čase) a hodnotit komplexně celý zvukový projev. Příkladem může být létání dronu nebo průjezd vozidla.

Ansys VRS .png

Ansys CSS (Car Sound Simulator), umožňuje upravovat zvukové stopy či syntetizaci zvuku na základě akce uživatele. Řešení se využívá u simulátorů za účelem ověření kvality zvuku, hlasitosti, pocitu z jízdy a funkčnosti, především tedy systémů ADAS, AVAS, zvuků HVAC, apod. Vyžaduje jistý HW s kanálem UDP.

Ansys CSS.png

Ansys Sound Enterprise

Balíček Enterprise obsahuje dále nástroje:

Ansys ASD (Active Sound Design) zaměřený na integraci zvukového návrhu do reálného vozidla včetně možnosti následných úprav a hodnocení přímo za jízdy. Řešení vyžaduje Tablet/PC připojený přes spernici CAN-BUS. V Ansys ASD je možné simulovat systémy AVAS, ADAS, zvůků zpětné vazby (přístrojové desky) a zvuků prostředí ve vazbě na rychlost či zrychlení.

Ansys ASD .png

Ansys Sound Enterprise dokáže postihnout celý proces návrhu zvukových samplů, hodnocení a jejich integrace do MBU a infotainmentu vozidla. Celý tento proces umožňuje zahrnout účast všech klíčových lidí (NVH, Audio, Marketing, produkt, VPs).

2021-01-vrx-sound-engine.jpeg

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Pavel Drábek, Ph.D.
Ing. Pavel Drábek, Ph.D.
+420 725 300 227 pdrabek@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.