Ansys Mechanical

Ansys Mechanical patří celosvětově mezi nejlepší řešiče MKP. Pro zlepšení Vašich návrhů nabízí výpočty v oblasti strukturálních, teplotních, akustických, statických i dynamických a nelineárních úloh.

ANSYS-Mechanical-Pro.png

Software pro výpočty metodou konečných prvků (MKP) v oblasti strukturálních analýz

Ansys Mechanical je MKP software, který se používá k výpočtu strukturálních analýz pomocí pokročilých metod zahrnující dynamiku, nelinearity, teplotní analýzy, materiály, kompozity, hydrodynamiku, explicitní úlohy a další. Mechanical nabízí uživatelsky příjemné interaktivní prostředí s kompletní nabídkou nástrojů od přípravy geometrie až po propojení dalších fyzik pro vysoce věrné simulace a optimalizace. 

Mechanical umožňuje přizpůsobit pracovní prostředí požadavkům uživatele a pomocí skriptů automatizovat opakující se úlohy a pracovní postupy.

Structures-SimuTech-Group-Sharpened.jpeg

Inženýři získávají odpovědi rychle a s jistotou

Ansys Mechanical Vám umožňuje řešit složité konstrukční problémy a rychleji zvolit nejlepší návrh. Různé verze řešičů pro MKP vám umožňují přizpůsobit, automatizovat a parametrizovat strukturální výpočty, což usnadní porovnání jednotlivých konstrukčních návrhů. Ansys Mechanical je silný nástroj, jenž disponuje kompletní paletou funkcí. 

  • Snadno použitelný, víceúčelový nástroj
  • Stabilní, spolehlivý a přesný řešič
  • Dynamická integrovaná platforma
  • Výkonný lineární i nelineární řešič

0ruEajo4sp6Dag2id0ckcSKHTpmcsdbb.jpg

Přehled licencí

Balíček Ansys Mechanical je dostupný ve třech licenčních konfiguracích.

 

Mechanical Pro

Mechanical Premium

Mechanical Enterprise

Teplotní analýza

Modální analýza

Všechny typy kontaktů

Nelineární geometrie

Bilineární plasticita

Optimalizace

Modální analýza s předpětím

4 HPC výpočetní jádra

Základní nelineární materiály

 

Lineární dynamika

 

Vypínání a zapínaní elementů

 

Kompletní nelineární materiály

 

 

Multifyzikální elementy

 

 

Uživatelské materiály

 

 

Ansys DesignXplorer

Ansys DesignXplorer slouží k optimalizaci návrhů či citlivostní analýze a je dostupný v prostředí Ansys Workbench. Vstupní data pro optimalizaci mohou být geometrické parametry (např. rozměry), materiálové vlastnosti, nastavení sítě či zatížení. Výstupní kritéria jsou pak jakékoliv výsledné hodnoty. Takto lze porovnat několik variant návrhů, vybrat nejlepší řešení podle zadaných cílů, provádět citlivostní analýzy, tedy zjistit, který parametr má největší vliv na výsledek.

ansys-designxplorer.jpg 

Ansys Rigid Body Dynamics

Analýza dynamiky mechanismů tuhých těles spojených kinematickými vazbami a kontakty Vám dá názornou představu o pohybech celé sestavy a zatížení jednotlivých uzlů. Umožní vám dimenzovat pohony.

 

Topologická optimalizace

Součástí řešení je topologická optimalizace, která navrhne ideální tvar tělesa na základě zatížení, okrajových podmínek a výrobních omezení. Topologickou optimalizací lze docílit odlehčení konstrukce při zachování dostatečné únosnosti. S úspěchem se využívá např. při konstruování dílů vyráběných pomocí 3D tisku.

2021-08-ansys-topology-optimization-cap-1.jpeg

Řada analytických nástrojů rychle připraví geometrii a dá vám jistotu

Ansys Mechanical vytváří integrovanou platformu, která využívá metodu konečných prvků (MKP) pro analýzu konstrukcí. Mechanical je dynamické prostředí disponující kompletní řadou analytických nástrojů, od přípravy geometrie až po připojení dalších fyzikálních modulů, které ještě více přiblíží model skutečnosti. Intuitivní a nastavitelné uživatelské rozhraní umožňuje inženýrům všech úrovní získat odpovědi rychle a s dostatečnou jistotou. 

Ansys Workbench nabízí robustní propojení s komerčními nástroji CAD a umožňuje aktualizovat analýzy návrhu jedním kliknutím. Bezproblémově v sobě integruje multifyzikální funkce, např. kombinace s analýzou proudění či elektromagnetismu.

2020-12-mechanical-nlad.jpeg

Klíčové vlastnosti

Vyzkoušejte si dynamickou analýzu a využijte pokročilé možnosti řešení různých materiálů a funkcí.

Lineární dynamika

Ansys Mechanical zastřešuje vše, co potřebujete pro lineární dynamickou analýzu, včetně modální, harmonické, spektrální odezvy a náhodných vibrací s předpětím, spolu s pokročilými možnostmi řešení pro rychlé získání výsledků. Můžete provádět akustické simulace, abyste pochopili vibroakustické chování systémů. Zahrnutí předepnutí konstrukce zvyšuje přesnost a znamená, že lze simulovat např. sestavy s vlastní tíhou, šroubované sestavy nebo dokonce pískající brzdy.

2020-12-mechanical-motor noise.jpeg

Nelinearity

Kromě lineárních elastických materiálů můžete simulovat chování materiálů, které podléhají plastické nebo dokonce hyperelastické deformaci (např. pryž či neopren). Při nelineárních simulacích se zohledňují také kontakty a velké deformace vzájemně se pohybujících dílů, ať už se třením, nebo bez něj.

2020-12-mechanical-nonlin.jpeg

Kontakty

Ansys Mechanical obsahuje rozsáhlou škálu typů kontaktů, které umožňují zohlednit vzájemné působení více dílů. Dokáže simulovat vše od pevného kontaktu, jenž se chová ke spojům mezi díly, jako by byly slepené nebo svařené, až po kontaktní rozhraní, která umožňují odlehnutí dílů, zabrání jejich průniku a to vše s možností zahrnout účinky tření. Schopnost správně simulovat kontakty znamená dostat reálný popis chování sestavy.

2020-12-mechanical-contact.jpeg

Strukturální optimalizace 

Ansys Mechanical zahrnuje parametrickou, tvarovou (morfing sítě) a topologickou optimalizaci. K parametrické optimalizaci lze použít jakýkoli model v Ansys Mechanical. Možnosti tvarové a topologické optimalizace umožňují vytvářet efektivní geometrie, které lze převést zpět do CAD pro výrobu nebo další simulační práce. Aditivní výroba (3d tisk), odlehčování a robustní konstrukce jsou typickými příklady využití této technologie.

2020-12-mechanical-topo.jpeg

Teplotní analýza 

Simulace vedení tepla, konvekce a sálání napříč sestavami umožňuje určit teplotu součástí, což lze využít ke zkoumání napětí a deformací způsobené vlivem teplotní roztažnosti. Pomocí Ansys Mechanical můžete načítat ztráty výkonu nebo vypočtené teploty z jiných analytických systémů nebo souborů, což znamená, že CFD nebo elektromagnetické simulace mohou být výchozím bodem pro teplotní analýzu. Přímo v Mechanicalu je rovněž možné zohlednit proudění kapalin v potrubí a teplo vznikající třením mezi díly. Všechny tyto nástroje umožňují přesnější simulace a lepší výsledky.

2020-12-mechanical-stitch weld temp.jpeg

Materiály

Při výpočtech v Ansys Mechanical lze použít celou řadu materiálových modelů, např. hyperelastické, slitiny s tvarovou pamětí, zeminy, betony, plastové a kovové struktury a další. V případě potřeby lze přidat i vlastní materiálové modely. Granta Materials Data for Simulation poskytuje jednoduchý přístup k potřebným údajům o vlastnostech materiálů, čímž se eliminuje doba hledání dat a chyby při zadávání. 

Material Designer může snadno vytvářet reprezentativní objemové modely (RVE) založené na mřížce, vláknech, vazbách nebo uživatelem vytvořených geometriích a spočítat výsledné ortotropní nebo anizotropní materiálové vlastnosti. Tento náhradní materiálový model lze využít ve výpočetním modelu řešené konstrukce, usnadní se tak víceúrovňové modelování složitých materiálových struktur.

 2020-12-metal-texture.jpeg

Kompozity

Ansys Mechanical obsahuje funkce pro modelování kompozitů s krátkými vlákny, které přebírají data z výpočetních nástrojů pro simulaci vstřikování plastů. Ansys Mechanical zahrnuje možnosti modelování vrstvených kompozitů prostřednictvím propojení s nástrojem Ansys Composite PrepPost (ACP) a kompozitů s krátkými vlákny prostřednictvím propojení s nástroji pro simulaci vstřikování plastů a chování materiálu získaného z nástroje Material Designer, nástroje Ansys pro vícestupňovou homogenizaci mikrostruktur materiálů.

Můžete vytvářet kompozitní modely pro implicitní a explicitní strukturální simualce, teplotní výpočty. Ansys Composite PrepPost (ACP) je specializovaný nástroj pro modelování kompozitních vrstev a analýzu selhání. ACP nabízí efektivní skládání vrstev a nejlepší možnosti modelování objemových prvků. Podporuje na dodavateli nezávislý formát kompozitních CAE souborů HDFS pro komunikaci se specializovanými nástroji třetích stran, týkajících se výroby kompozitů. 

Ansys Composite Cure Simulation (ACCS) umožňuje simulovat vytvrzování během výrobních procesů. ACSS je rozšíření pro Ansys Mechanical a pomáhá simulovat proces vytvrzování součásti a předpovídá zbytková napětí a procesem vyvolané deformace pro realizaci kompenzačních analýz.

2020-12-mechanical-composites.jpeg

Hydrodynamika (Ansys Aqwa)

Ansys řeší naprostou většinu požadavků na analýzu týkajících se hydrodynamického posouzení všech typů pobřežních a námořních konstrukcí. Patří mezi ně SPAR, FPSO, poloponorky, plošiny s napínacími rameny, lodě, zařízení pro obnovitelné zdroje energie a vlnolamy. Náš produkt, Ansys Aqwa, se hojně používá v odvětví těžby ropy a zemního plynu, obnovitelných zdrojů energie a v obecném strojírenství k modelování instalace a používání zařízení na otevřené vodě i v přístavech nebo chráněných místech.

2020-12-mechanical-oil platform.jpeg

Interakce tekutiny a struktury (FSI)

Předpovídejte správně interakce mezi kapalinami a pevnými látkami v důsledku tlakového a/nebo tepelného zatížení. Protože interakce mezi tekutinou a strukturou se řeší stále častěji a problém vyžaduje detailní vyhodnocování, Ansys nabízí automatizovaná a snadno použitelná řešení pro jednosměrné i obousměrné propojení. Jednosměrné propojení řeší počáteční simulaci CFD nebo Ansys Mechanical a automaticky přenáší a mapuje data do druhého systému. Při obousměrném propojení se simulace tekutin a konstrukce nastavují a řeší současně a data se automaticky přenášejí mezi oběma řešiči, aby se dosáhlo robustních a přesných výsledků.

2020-12-mechanical-fsi.jpeg

Přizpůsobení a skriptování

Skriptování a použití vlastních funkcí v grafickém rozhraní je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak si usnadnit pracovní postupy simulace. Přizpůsobení uvnitř Ansys Mechanical umožňuje automatizovat opakující se úlohy vašich pracovních postupů a sdílet je mezi uživateli. Automatické zapisování funkcí během vaší práce do textového souboru (žurnálování ) a skriptování umožňují rychlý vývoj a snadné vytváření nových skriptů.

2020-12-cyber-attack.jpeg

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jindřich Kubák
Ing. Jindřich Kubák
Vedoucí FEA
+420 725 850 900 kubak@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.