Ansys Discovery

Geometrický modelář vybavený rychlým a interaktivním simulační prostředí pro konstruktéry a inženýry. Tento nástroj má nejširší uplatnění v časné fázi návrhu výrobku.

ANSYS-Discovery_2.png

Řešení Ansys Discovery je složeno ze dvou částí v rámci stejného uživatelského protředí. Z geometrického modeláře Ansys Discovery Modeling, nové generace původního nástroje Ansys SpaceClaim a simulačních funkcí Ansys Discovery Simulation. Ty tvoří možnosti rychlých GPU výpočtů strukturální mechaniky, proudění a sdílení tepla a topologické optimalizace. Spojení funkcí geometrického modeláře se simulacemi tak dává obrovskou výhodu vývojovému procesu v časné fázi vývoje produktu, jelikož lze snadno měnit geometrii či vytvořit parametrickou studii výrobku a okamžitě ověřit vhodnost vymodelované konstrukce. Tím se návrhový proces se svými výstupy stává rychlejší a efektivnější.

Pro další validační fázi výrobku je možné program rozšířit o pokročilé řešiče Ansys případně lze snadno navržený model exportovat uživatelům navazujících simulačních nástrojů Ansys Fluent a Ansys Mechanical pro dokončení validační fáze výrobků.

 2021-07-3d-design-applications-main.jpeg

Geometrický modelář

Základním kamenem práce v prostředí Discovery je geometrický modelář vyvinutý z nástroje Ansys SpaceClaim, který slouží v úpravě importované geometrie z libovolného formátu a nebo vytváření nové pro potřeby konstrukce a souběžné počítačové analýze. Právě funkce modeláře je klíčová v oblasti ověřování nových tvarů a typů konstrukce ve všech fázích návrhu i validace výrobku. Konstruktéři i inženýři mohou díky geometrickému nástroji upravovat tvary dílů a díky simulačním metodám ihned ověřit jejich vliv na výsledné charakteristiky produktu.

2021-06-capabiliteis-tab-hero-image.jpeg

Klíčové vlastnosti

Strukturální analýzy

V programu Ansys Discovery Simulation lze vyhodnotit v řádu sekund strukturální odezvu konstrukce či celé sady parametrických variant a/nebo vyhodnotit rezonanci pomocí vlastních tvarů a frekvencí kmitání po použití modální analýzy. Je tak možné získat okamžitý pohled na kvalitu a parametry dané konstrukce a najít tak velmi rychle vhodnou konfiguraci z velkého množství variant. Výsledná konstrukce může být snadno exportována do navazujícího validačního nástroje Ansys Mechanical.

 Strukturální analýzy.jpg

Simulace proudění

Získání charakteristik interního proudění, jako jsou tlakové ztráty v závislosti na průtoku, ve zlomku času, může být pro mnohé výzva. Totéž platí pro externí aerodynamiku konstrukce. Program Ansys Discovery Simulation snadno simuluje jednotlivé varianty v řádu několika sekund. Při potřebě pokročilých validačních úloh nebo detailnějšího prostudování dané konstrukce není nic snazšího než použít rozšíření programu o řešič Ansys Fluent případně exportovat model přímo do Ansys Fluentu, pro navazující simulace.

 Simulace proudění.png

Topologická optimalizace

Ansys Discovery Simulation obsahuje interaktivní optimalizační nástroj pro topologickou optimalizaci geometrie. Ta rychle vyhodnotí široké spektrum zatěžovacích stavů ze strukturální simulace a/nebo modální analýzy a navrhne optimální design geometrie v řádu jednotek minut. Schopnosti této topologické optimalizace lze využít pro plánovaný 3D tisk výrobků díky možnosti zachování klíčových rozměrů, a naopak odlehčení konstrukce, kde materiál není potřeba.

 Topologická optimalizace.png 

Teplotní analýzy

Velké množství technických aplikací přímo souvisí s předáváním tepla. Ať už je proces žádoucí, jako vyhřívání konstrukce nebo se jedná o potřebu uchladit elektrické zařízení, které se zahřívá vlastním provozem. Teplotní analýzy v Ansys Discovery Simulation obsahují možnosti vedení tepla v pevné konstrukci i v sestavách. Odvod tepla je také možno řešit pomocí přirozeného i nuceného proudění okolo pevné konstrukce. Tím lze snadno ověřit, jaké bude rozložení teplot jak v tekutině, ale i v pevných dílech a zda je třeba návrh upravit pro zajištění vhodnějšího chlazení. Jakákoli změna geometrie je proveditelná přímo v rámci programu Ansys Discovery a její vliv je ověřitelný prakticky okamžitě.

 Teplotní analýzy.png

Elektromagnetismus

Program Ansys Discovery Simulation může být snadno použit i v oblasti vysokofrekvenčního elektromagnetismu.  Ověření typu a umístění antén do výrobku může být provedeno v tomto nástroji ještě před nutností použít detailní simulaci v programu Ansys HFSS. Tím je možné rychle ověřit vliv zástavby a umístění antény na její vyzařovací charakteristiky. Velkou výhodou je,  že není potřeba před analýzou zjednodušovat geometrii konstrukce. Tyto analýzy si poradí i modely tisíce komponent a šroubků

 Elektromagnetismus.png

Parametrické studie

Díky využití parametrických studií je možné hledat optimální tvary konstrukce v široké škále provozních režimů a zatížení. Velkou výhodou pro tyto studie je rychlost každé simulace. Tento efekt se nasčítá přes celéspektrum analýz a výsledek je tak řádově dříve k dispozici než při použití klasických metod analýz. Díky této automatizaci získáte nové informace o výrobku v extrémně rychlém čase a díky tomu můžete zdokonalovat výrobek a cílit na požadovanou účinnost o to snáž.

Parametrické studie.png 

Licence a moduly

Program Ansys Discovery je dostupný ve dvou verzích. Ve verzi pouze geometrického modeláře a nebo ve verzi obsahující jednak modelář, ale i rychlé simulační metody. Zároveň program může být rozšířen doplňkovými licencemi o prémiové solvery Ansys Fluent a/nebo Ansys Mechanical, čimž se rozšíří program Ansys Discovery do širší fáze návrhového procesu se zachováním uživatelského prostředí.

Licence Ansys Discovery umožňuje uživatelům práci na CAD geometriích v prostředí Ansys Discovery, Ansys SpaceClaim i Ansys DesignModeler.

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Elektronika a mikrovlnná technika
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.