Ansys Maxwell

Ansys Maxwell je program pro výpočty v oblasti nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.

ANSYS-Maxwell.png

Simulace jsou prováděny pomocí metody konečných prvků (MKP) na výpočetní síti, která je tvořena auto adaptivně. Řešení točivých i netočivých strojů je možné provádět jak ve 2D tak ve 3D. Program umožňuje simulace v časové i frekvenční doméně. Řešení tak může být stacionární i nestacionární.

Řešenou geometrii je možné do programu importovat v CAD formátu, případně ji vytvořit pomocí předdefinovaných elementů přímo v programu Maxwell. Další možností je využít přímého propojení s Ansys RMxprt a Ansys PExprt, které jsou součástí licence Ansys Maxwell. Simulace je možné řešit pomocí elektrostatických nebo elektromagnetických řešičů. Používané materiály jsou definovány v knihovně, která respektuje nelinearity materiálů, teplotní a frekvenční závislosti, efekt vířivých proudů, skin efekt, demagnetizaci, magnetostrikci  případně amorfní vlastnosti materiálu. Knihovna umožňuje libovolný export/ import dat.

Díky časově závislým simulacím umožňuje program řešení rotačního i translačního pohybu. Pro tvorbu specifického napájení je do programu implementován obvodoví modul Circuit Editor. Program umožňuje řešit optimalizace změnou vstupních parametrů. Program může být využit jednak pro návrh a řešení specifického stroje a jednak jako vstup pro multifyzikální výpočty chlazení nebo pevnosti daného objektu.

ANSYS Maxwell_03.png
  • Ansys RMxprt - Vestavěný expertní modul pro rychlý návrh a optimalizaci elektrických točivých strojů.

  • Ansys PExprt - Samostatný modul, který slouží k rychlému a efektivnímu návrhu elektronických transformátorů a cívek.
ANSYS Maxwell.png

Výhody Ansys Maxwell:

  • Simulace v oblasti NF elektromagnetických polí pomocí MKP
  • Rychlý a efektivní návrh točivých a netočivých strojů
  • Analýzy v časové i frekvenční oblasti
  • Silný optimalizační nástroj
  • Podpora standardních CAD formátů
  • Nelineární vlastnosti materiálů
  • Velká materiálová databáze
  • Vstup pro multifyzikální simulace
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jaroslav Plešinger
Ing. Jaroslav Plešinger
+420 702 190 645 plesinger@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Klasická a jaderná energetika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.