Ansys Maxwell

Ansys Maxwell je program pro výpočty v oblasti nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.

ANSYS-Maxwell.png

Ansys Maxwell je výpočetní řešič nízkofrekvenčních elektromagnetických polí elektrických točivých strojů, transformátorů, bezdrátového nabíjení, aktuátorů a dalších elektromechanických zařízení. Umí řešit statické, frekvenčně i časově proměnlivé magnetické a elektrické pole. Maxwell také nabízí specializovaná rozhraní pro elektrické stroje a výkonové měniče.

  • Rozšířené magnetické modelování
  • Obousměrná integrace systémů CAD
  • Multifyzikální spoje
  • Modelování elektrických pohonů
  • V souladu s normou ISO 26262

product-electronics-maxwell-kidneys.jpeg

Nízkofrekvenční elektromagnetické simulace elektrických strojů

Pomocí Ansys Maxwell můžete přesně charakterizovat nelineární, přechodný pohyb elektromechanických součástí a jejich vliv na návrh obvodu pohonu a řídicího systému. Využitím pokročilých řešičů elektromagnetického pole v Maxwellu a jejich propojením s technologií simulace systémů můžete porozumět elektromechanickým systémům ještě před vytvořením prvního prototypu.

PUjSq265iBWJ1oR5bhU3LE-RPAd287AX.jpg

 

Zvyšte efektivitu stroje a zkraťte dobu uvedení na trh pomocí simulace Ansys Maxwell

Přizpůsobitelné možnosti modelování, automatická adaptivní síť a pokročilá vysoce výkonná výpočetní technologie umožňují návrhářům kompletně řešit výkonné elektromechanické systémy. Automaticky generujte nelineární ekvivalentní obvody a frekvenčně závislé stavové modely z parametrů pole, které lze dále použít v simulaci systému a obvodů k dosažení nejvyšší možné přesnosti s využitím SIL (software-in-the-loop) a HIL (hardware-in-the-loop). Simulační technologie Ansys vám umožňuje s jistotou předvídat, že se Vašim produktům bude dařit v reálném světě. 

Zákazníci důvěřují našemu softwaru pro elektromagnetickou analýzu, který pomáhá zajistit integritu jejich produktů a řídit obchodní úspěch prostřednictvím inovací.

2021-01-maxwell-capabilities.jpeg

Klíčové vlastnosti

Automatické adaptivní síťování

Klíčovou výhodou Maxwellu jsou jeho automatické adaptivní sítě, které vyžadují, abyste vytvořili pouze geometrii, nadefinovali vlastnosti materiálu pro získání požadovaného řešení. Proces síťování v Maxwellu využívá vysoce robustní techniku ​​objemového síťování a zahrnuje schopnost vícevláknového zpracování, která snižuje množství použité paměti a zrychluje čas potřebný k řešení. Tato osvědčená technologie eliminuje složitost vytváření a zdokonalování sítě metodou konečných prvků a činí pokročilou numerickou analýzu mnohem více praktickou.

2021-05-maxwell-magnet-mesh.jpeg

Multifyzikální propojovací pracovní postup

Řešiče elektromagnetického pole Maxwell jsou propojeny pomocí Ansys Workbench, aby bylo možné snadno nastavit a analyzovat složité chování systému díky propojení různých fyzik, jako je například strukturální analýza, analýza proudění a akustika.

2021-01-maxwell-electric-motor-cooling.jpeg

Pokročilé magnetické modelování

Provádějte pokročilé simulační výpočty, jako jsou výpočty ztráty jádra, vektorová hystereze, čtyřkvadrantová simulace permanentních magnetů, magnetostrikce, magnetoelastická analýza a ztráty spleteného vodiče (Litz Wire Loss).

2021-01-maxwell-motor-validation.jpeg

Specializovaná designová rozhraní

Elektrické stroje a měniče energie vyžadují výrazně odlišná konstrukční kritéria a simulace, a proto Maxwell poskytuje specializovaná rozhraní pro každý z nich.

2021-01-maxwell-interfaces.jpeg 

RMxprt

Kromě poskytování klasických výpočtů výkonu motoru, umí nástroj RMxprt automaticky generovat geometrii, pohyb a mechanické nastavení, materiálové vlastnosti, ztráty jádra, vinutí a nastavení napájení pro podrobnou analýzu metodou konečných prvků v Maxwellu.

2021-01-maxwell-rm-xprt.jpeg

Simplorer

Simplorer je víceoblastní simulátor výkonové elektroniky pro elektrické, magnetické, mechanické, kapalinové a tepelné systémy, který hladce integruje tři základní knihovny komponent: obvody, bloková schémata a stavové modely strojů. Simplorer poskytuje integrovanou analýzu díky propojení s elektromagnetickými nástroji (Maxwell, PExprt, RMxprt, Q3D, HFSS) a termálními nástroji (Ansys CFD, Ansys Icepak).

Simplorer také zahrnuje schopnost věrně charakterizovat modely výkonových polovodičů pro tepelné a EMI/EMC simulace.

2021-05-maxwell-simplorer.jpeg  

PExprt

Power Electronics Expert (PExprt) je magnetický návrhový a optimalizační nástroj pro feritové transformátory a tlumivky, včetně transformátorů s více vinutími, vázaných tlumivek a komponentů typu flyback. Rozhraní pro transformátory a induktory založené na šabloně PExprt může automaticky vytvořit návrh z průběhu napětí nebo vstupů měniče. Proces automatického návrhu bere v úvahu všechny kombinace tvarů, velikostí, materiálů, mezer, typů drátů a typů vinutí pro optimalizaci magnetického designu.

PExprt obsahuje knihovny výrobců pro běžné komponenty. Kombinuje také řešení založená na FEA metodě tak, aby zahrnovala skin efekt, proximity efekt a efekt vzduchové mezery. Kromě toho počítá ztráty ve vinutí, ztráty v jádře, parametry R, ​​L, C a oteplení.

2021-05-maxwell-pexprt.jpeg

Propojení Maxwell a Motion

Elektromagnetické síly z Ansys Maxwell se mohou přenášet do Ansys Motion, čímž je možné vylepšit hlukově-vibrační analýzu.

2021-01-maxwell-to-motion.jpeg   

Nový řešič časové domény

Nový řešič přechodných jevů v Maxwellu poskytuje podporu vícevstupových vodičů na jedné vodivé cestě.

2021-02-maxwell-time-domain.jpeg

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jaroslav Plešinger
Ing. Jaroslav Plešinger
+420 702 190 645 plesinger@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Klasická a jaderná energetika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.