ANSYS_2_PragTic

ANSYS_2_PragTic je speciální programový modul pro sdílení výsledků ANSYS APDL a programu PragTic. PragTic (pragtic.com) je freewarový výpočetní program pro predikci únavové životnosti strojních konstrukcí. Tento program je neustále rozvíjen a validován na ČVUT v Praze, Fakultě strojní (Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Odbor pružnosti a pevnosti - Ing. Jan Papuga Ph.D.).
 
Charakteristika
  • Programový modul umožňuje přenášet:
    • výsledky MKP analýz provedených v ANSYS APDL do programu PragTic,
    • výsledky únavových analýz provedených v PragTic do programu ANSYS APDL.
  • Pro realizace sdílení dat je k dispozici jednoduché grafické rozhraní a podrobný návod k použití.
  • V roce 2015 bude vytvořena nová verze programového modulu, která bude umožňovat implementaci programu PragTic přímo v platformě ANSYS Workbench.
  • Programový modul je volně k dispozici na vyžádání.