Explicitní dynamika

ANSYS Explicit STR, ANSYS AUTODYN, ANSYS LS-DYNA jsou programy pro simulace rychlých dějů v konstrukcích. Tyto programy jsou založeny na explicitní způsobu řešení pohybových rovnic.  Typickými aplikacemi, kde jsou tyto programy využívány, jsou: crash testy a drop testy, simulace tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace penetrace střelných projektilů, simulace vlivu výbuchů na okolní konstrukce apod.

Charakteristika

ANSYS Explicit STR:
 • ANSYS Explicit STR představuje univerzální explicitní simulační program, který je plně integrovaný v prostředí ANSYS Workbench.
 • Pracovní prostředí je stejné jako v 
 • Typickými aplikace jsou pádové texty, simulace dopadů impaktorů, simulace tváření, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování.
ANSYS AUTODYN:
 • ANSYS AUTODYN je pokročilý explicitní simulační program pro modelování nelineární dynamiky pevných látek, kapalin, plynů a jejich interakcí, který je plně integrovaný v platformě  ANSYS Workbench.
 • Typické aplikace jsou z oblasti virtuálních (simulovaných) zkoušek odolnosti (aktivních) pancířů obrněných vozů při výbuších min, granátů a raketových střel.
 • Další oblastí aplikace jsou simulace chování nádob a kontejnerů naplněných kapalinami při dopadech a nárazech.
 • Program obsahuje rozsáhlou materiálovou knihovnu (konstitutivní a termomechanické modely).
ANSYS LS-DYNA:
 • Jedná se o komplexní výpočetní modul plně integrovaný v ANSYS APDL a částečně (pouze nejčastěji používané nástroje) integrovaný v platformě ANSYS Workbench. To umožňuje využívat např. ANSYS DesignModeler pro přípravu geometrie, ANSYS Meshing pro diskretizaci geometrických modelů, ANSYS Parameters pro definice optimalizačních analýz. Výsledky lze zobrazovat v grafickém prostředí nebo v programu LS-PrePost, který je součástí každé instalace.
 • Nastavení analýz je možné provádět pomocí grafického prostředí v  ANSYS Workbench nebo pomocí textových příkazů a přímé změny input (*.k) souborů.
 • Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování
 • Program ANSYS LS-Dyna obsahuje i řadu speciálních modelů, jako jsou: model airbacku nebo bezpečnostních pásů apod.
 • Program ANSYS LS-Dyna je vhodný pro speciální a výzkumné aplikace.