ANSYS

Společnost ANSYS nabízí ucelenou řadu produktů, které pokrývají širokou škálu různých typů analýz. Poskytuje tak přístup prakticky k jakékoli oblasti inženýrské simulace.

Velkou výhodou je automatické propojení jednotlivých produktů. Uživatel velice jednoduše propojuje různé analýzy bez nutnosti nákupu dalších specializovaných programů, jak je tomu u konkurenčních řešení. Je tak schopen provádět velice sofistikované analýzy, kdy lze například obousměrně propojit CFD analýzu proudění okolo lopatek turbíny s pevnostní MKP analýzou a získat tak reálnou představu o chování lopatek a účinnosti turbíny, která nebyla dříve myslitelná. Stejně tak je možné počítat chování magnetů v elektromotoru v programu ANSYS Maxwell 3D, přenos tepelných ztrát z něj počítat v programu ANSYS Mechanical Premium a účinek chlazení proudem vzduchu kolem elektromotoru vzít z programu ANSYS Fluent. Další příklady řešení je možné nalézt v sekci Řešené úlohy.

Prostředí ANSYS Workbench umožňuje nejen snadné propojení jednotlivých typů analýz, ale nabízí nástroje, které jsou pro různé analýzy společné. Uživatel tak používá program ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, které slouží k přípravě nebo úpravě geometrie. Tato geometrie je pak automaticky načtena do programu ANSYS Meshing nebo ANSYS ICEM CFD, kde se provádí síťování. Z těchto programů je možné síť exportovat jak do CFD řešičů tak do FEA řešičů. Programy pro přípravu modelu jsou tedy stejné pro téměř všechny typy analýz. Uživatel se tak učí pracovat pouze s jedním vybraným programem, ať už bude simulovat proudění nebo pevnostní výpočet. Kromě toho ANSYS nabízí i celou řadu speciálních programů určených pro určité aplikace.

Po kliknutí na některý z níže uvedených odkazů se dostanete ke konkrétnímu typu analýz nebo vybranému produktu: