Vybraní uživatelé

ABB výroba  a služeby pro automatizaci průmyslových procesů a přenos a rozvod energií
AERO Vodochody AEROSPACE vývoj a výroba vojenských i civilních letounů
BEZ TRANSFORMÁTORY výroba a vývoj elektrotechnických zařízení pre energetiku
BMT Medical Technology vývoj a výroba zdravotnické techniky
Centrum výzkumu Řež jaderná energetika
ČKD Blansko Engineering vývoj a dodávka technologických zařízení pro vodní elektrárny a čerpací stanice
ČKD Blansko Holding výroba technologických zařízení pro vodní elektrárny a čerpací stanice
ČZ vývoj a výroba plnících turbodmychadel spalovacích motorů
DAKO-CZ vývoj, výroba, servis brzdových systémů pro kolejová vozidla
Danfoss Power Solution vývoj a výroba průmyslových hydraulických zařízení
DOOSAN ŠKODA POWER vývoj, projektování a výroba zařízení
na výrobu energie
EGE dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl
EKOL výzkum, vývoj, výroba, projekce, montáž tepelně energetických zařízení
Evektor vývojové a konstrukční centrum
pro letecký průmysl
Fabian & Vaňko projektční a výpočetní činnost pro oblast energetiky a průmyslu
GCE vývoj a výroba zařízení pro použití technických plynů
GE Aviation Czech výroba malých turbovrtulových motorů
a leteckých dílů 
Geothermal Anywhere technologická společnost, vědecký výzkum geothermální energie
GLASS SERVICE dodavatel technologií v oblasti tavení skla, zušlechťování a formování 
Halla Visteon Autopal klimatizační jednotky, výměníky
a světlomety
Howden ČKD Compressors průmyslové kompresory
I&C Energo optimalizace energetických výroben
KOVOSVIT MAS výroba a prodej kovoobráběcích strojů pro technologie soustružení, frézování
a vrtání
LDM vývoj a výroba průmyslových armatur
MORE modelování a optimalizace energetických zařízení
Pacovské Strojírny technologie pro potravinářský průmysl
PBS Velká Bíteš letecká technika, pohonné a energetické jednotky
PŘÍHODA textilní výústky a rozvody pro vzduchotechniku
Rizzo Associates Czech konstrukční mechanika, konzultační a inženýrské služby
ROEZ projektce a dodávky investičních celků
v energetice a strojírenské technologii
SES Tlmače  kompletrní dodávky elektrárny a teplárny
ŠKODA AUTO výroba a vývoj automobilů
ŠKODA ELECTRIC vývoj a výroba elektromotorů, trakčních pohonů a elektrobusů
ŠKODA TRANSPORTATION lokomotivy, ramvaje, elektrické jednotky, metro
TES výpočty a bezpečnostní analýzy energetických celků
Technický ústav požární techniky provádění výzkumu a vývoje v požární ochraně
ÚJV Řež výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady 
Ústav geoniky AV ČR vědecký výzkum materiálů a procesů
VCSVTT vývoj a služby pro průmysl obráběcích
a tvářecích strojů
VKV Praha vývoj a konstrukce strojů pro kolejovou dopravu
VÚEZ výzkum,projekce, inženýring, spaciální
a nestandardní služby pro energetiku 
VÚJE výzkumná, projekční a dodavatelská činnost pro klasickou a jadernou energetiku
VÚTS výzkum a vývoj strojů a zařízení
pro zpracovatelský průmysl
Výzkumný a zkušební letecký ústav vývoj, výzkum a zkušebnictví pro letectví a kosmonautiku
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň výzkum a akreditované zkušebnictví, materiály
ZVVZ-Enven Engineering výroba vzduchotechnických zařízení, ventilátorů
ŽOS TRNAVA oprava železničních vozů a kolejové techniky