Okna do světa multifyzikálních analýz

Semináře Okno do světa výpočetních analýz CFD a FEA seznamují účastníky se základními principy výpočetních analýz. Program semináře je dvoudenní, rozdělený na část věnovanou proudění tekutin CFD a na část zaměřenou na strukturální analýzy FEA.
 
Skladba přednášek je stejná pro 1. den, který zaměřený na CFD – proudění tekutin i pro 2. den, který je zaměřený na FEA – výpočty pevnosti, dynamiky a životnosti konstrukcí.
 
V úvodní části semináře je stručné seznámení s principy a přínosy výpočetních analýz a používanými metodami, následuje praktická ukázka úloh na počítači a prezentace úspěšných úloh řešených řadou uživatelů programů po celém světě.
 
Na konci každého dne je prezentován finanční přínos při využití výpočetních analýz a ukázána návratnost investice na konkrétních případech zákazníků.
 
Semináře Okno do světa výpočetních analýz CFD a FEA se pořádají od roku 2012. Počet účastníků se pohybuje od 30 – 50 účastníků.


Semináře jsou zaměřeny na konstruktéry a technické pracovníky z průmyslu.  

Obrazky/21.pngObrazky/22.png