On-line semináře | Novinky Ansys 2022 R1

Představení nových funkcí, nástrojů a možností spojených s novou verzí software Ansys

banner_seminare_2022R1.png

ON-LINE SEMINÁŘE | Novinky Ansys 2022 R1

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční sérii on-line seminářů k nově vyšlé verzi Ansys 2022 R1. Představíme to nejzajímavější, co tato nová verze přináší.

Semináře jsou opět rozděleny podle jednotlivých fyzikálních oblastí. Tentokrát jsme připravili 8 seminářů v průběhu 2 týdnů. K tradičním přibyla druhá sekce pevnosti a proudění, jelikož novinek v těchto oblastech je opravdu mnoho.

Začátek vždy v 9 hod., délka webináře cca 60 min.

Registrovat se můžete zde →

Harmonogram připravovaných novinek:   

 • 15. 2.   Proudění I           
                Fluent

 • 16. 2.   Strukturální mechanika I            
                Mechanical, LS-Dyna, Motion, Granta, Sound

 • 17. 2.   Elektromagnetismus            
                HFSS, EMIT, Circuit, Maxwell, MotorCAD, SIwave, Q3D, Icepak, Mechanical v AEDT, EMA3D, Sherlock

 • 18. 2.   3D design            
                Discovery, SpaceClaim

 • 22. 2.   Proudění II            
                CFX, Fluent Meshing, Forte, Chemkin, Ensight

 • 23. 2.   Strukturální mechanika II            
                Síťování pro Mechanical a LS-Dyna

 • 24. 2.   Optika            
                SPEOS, AVxcelerate, VRX

 • 25. 2.   Systémy 
                SCADE, medini, Twin Builder
            

 Můžete se tešit například na tyto novinky:

Strukturální mechanika

 • Nový nástroj pro práci s geometrií v Ansys Mechanical
 • Lepší grafické anotace výsledků
 • Možnost nastavení charakteristiky kulového kloubu
 • Vylepšený nástroj na tvoru substruktur (super elementů)
 • Nový nástroj pro simulaci tváření plechů – Ansys Forming
 • Nové materiálové modely v LS-Dyna
 • Polohování těles během výpočtu
 • Cyklická symetrie v LS-Dyna

Proudění

 • Zrychlení výpočtů pomocí GPU (beta) 
 • Přidání Aero prostředí pro výpočet vnější aerodynamiky 
 • Pokračování ve vývoji vyhodnocovacích nástrojů v grafickém prostředí 
 • Shell Conduction na nekonformních rozhraních 
 • Možnost nasazení modelu varu RPI při y+<30 
 • Možnost Hybrid Meshing v Turbo Grid
 • Zrychlení harmonické analýzy v CFX
 • Zlepšenou podporu pro CFF (Common Fluid Format) soubory z Fluentu
 • Zlepšení a rozšíření možností GTI (Generalized Turbo Interface) a Turbo workflow ve Fluentu
 • Implementace databáze stavových veličin vodní páry dle IAPWS97 ve Fluentu  
 • Fluent Meshing - ukázky workflow pro Automotive, Aero a Biomedicínu 

 Elektromagnetismus

 • Modelování hrubých povrchů (asfalt, beton) v SBR+ 
 • Phi Plus meshing plně implementováno do HFSS Mesh Fusion 
 • Lankové vodiče pro dvoucestné propojení na teplo ve Workbench a AEDT 
 • Poly-Phase Electrical Machine ROM
 • Teplotní simulace pro AC a signálové PCB  
 • Multifyzikální optimalizace díky propojení na Ansys OptiSlang 
 • Export modelu z MotorCADu do Ansys Discovery 
 • Představení nového produktu Ansys Nuhert FilterSolution 

Optika

 • GPU simulation
 • Preset manager
 • Light Field
 • Novinky v OPD
 • Vylepšené napojení AVX na CarMaker, modely radaru, lidaru a kamery

Systémy

 • Vylepšené analýzy pro funkční bezpečnost, (FMEA, FMEDA a FTA), implementace sysML v2. 
 • Vylepšené možnosti vývoje safety-critical embedded software pro letecký (FACE 3.0, ARINC 661, DO-178C) a automobilový průmysl (AUTOSAR, ISO 26262). 
 • Vylepšená podpora pro vývoj a nasazení digitálních dvojčat, vylepšená pro Modelica, zobrazení redukovaných modelů a vylepšený solver