ON-LINE Seminář | Moderní metody vývoje výkonové elektroniky

Nové přístupy návrhu a validace výkonové elektroniky

banner_seminare_elektronika.png

Moderní metody vývoje výkonové elektroniky

Termín: 22. března 2022, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář → 

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na návrh a validaci výkonové elektroniky s využitím produktů Ansys. 

Na semináři představíme simulační nástroje Ansys a jak lze s jejich pomocí zefektivnit návrh elektroniky, vylepšit jejich kvalitu nebo validovat již navržené.

Na živo ukážeme výpočet výkonového modulu, a to z pohledu elektro-tepelného namáhání s vazbou na mechanickou pevnost. Součástí prezentace bude také analýza statického a dynamického namáhání a výpočet teplotního managementu. Na základě takovýchto analýz a optimalizací lze dosáhnout kvalitnějších produktů s nižšími náklady na vývoj, použitý materiál i výrobu.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000