ON-LINE Seminář | Optimalizace – lepší výrobky s úsporou nákladů.

Parametrická optimalizace v programu Ansys DesignXplorer.

banner_seminare_optimalizace.png

Optimalizace – lepší výrobky s úsporou nákladů

Termín: 14. prosince 2021, 10:00 - 11:00
Registrace na seminář

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na parametrickou optimalizaci. Na semináři představíme Ansys DesignXplorer, nástroj pro optimalizaci obsahující několik různých optimalizačních metod. 

Potřebujete minimalizovat hmotnost, velikost, vznikající teplo, ztráty nebo naopak maximalizovat účinnost, nosnost, průtok apod. anebo oboje zároveň? Na semináři ukážeme, jak se můžete pomocí Ansys DesignXplorer i s těmito protichůdnými požadavky snadno vypořádat s využitím minima potřebných simulací, a to díky algoritmů pro tvorbu tzv. odezvových ploch (response surface). 

V úvodu semináře představíme optimalizaci obecně, jaké možnosti a přístupy Ansys nabízí a poté samotný Ansys DesignXplorer. Veškeré funkce programu ukážeme pro svou snadnost a rychlost na importovaných datech z MS Excel. Poté na optimalizaci toku v potrubí s usměrňovacími lopatkami.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000