Vývoj přístrojů a pomůcek ve zdravotnictví pomocí software Ansys

Ukázky využití simulací při návrhu a vývoji zdravotnických přístrojů a pomůcek

banner_seminare_medical-devices.png

Vývoj přístrojů a pomůcek ve zdravotnictví pomocí software Ansys

Termín: 13. července 2022, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář →

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na výpočty přístrojů a různých pomůcek ve zdravotnictví. 

Konstruktéři a vývojoví pracovníci se při návrhu lékařských přístrojů a pomůcek potýkají nejen s tradičními problémy strojírenství, ale také s nutností brát ohled na bezpečnost pacientů, jelikož tyto prvky jsou v přímém kontaktu s lidským tělem nebo tkání. Testování a schvalování je tak náročné nejen na čas, ale i na finance. Ke zkrácení potřebného času na vývoj či optimalizování produktů lze využít virtuálního prototypování, tedy simulace MKP.

Na semináři ukážeme konkrétní příklady využití simulačních nástrojů v oblasti zdravotnictví. Využitelnost těchto výpočtů je opravdu široká, příklady budeme vybírat tak, aby zahrnovaly hlavní fyzikální oblasti, které portfolio produktů Ansys pokrývá, tj. strukturální mechaniku, proudění, elektro a optiku.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000