Simulace pohybu částic s programem Ansys Rocky

Simulace sypkých hmot, zrnitého a nespojitého materiálu

banner_seminare_Rocky2.png

Simulace pohybu částic s programem Ansys Rocky

Termín: 24. srpna 2022, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář →

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na simulaci pohybu materiálů skládajících se z jednotlivých částic libovolného tvaru a jeho vliv na konstrukci daného zařízení.

Představíme program Ansys Rocky, který se zabývá pohybem makroskopických částic, jejich vzájemnou interakcí a interakcí se svým prostředím pomocí metody DEM (discrete element method). Makroskopickou částicí rozumíme libovolně velký objekt libovolného tvaru (kulička, krychlička nebo také lahev od nápoje). 

Ukážeme nově implementovanou metodu SPH (smoothed particle hydrodynamics), která se používá pro simulace proudění s volnou hladinou a s částicemi pevného materiálu. A výpočet dynamického účinku sypkého materiálu na samotné zařízení.

Pozvanka_seminar_pohyb_castic.png

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000