Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

banner_seminare_optika_kampan.png

Optické simulace v novém světle

Registrace na seminář

Pozvanka_seminar_optika.png 

  

Proč využívat optické simulace?

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje. Simulační softwary stále prochází bouřlivým vývojem za účelem získat co nejpřesnější aproximace reálného stavu, a tím se vyhnout finančně náročnému vytváření fyzických vzorků. V neposlední řadě jsou simulace důležitým nástrojem, který urychluje proces vývoje, a tím snižuje zátěž optických inženýrů, zkracuje dobu uvedení na trh. Díky tomu výpočtář zvládne více projektů za kratší dobu.

Ansys Speos2.jpg

Využití optických simulací

Od spotřební elektroniky, jako je chytrý telefon ve vaší kapse, přes satelity na oběžné dráze Země až po datová centra, která pohánějí naše cloudová řešení, optika a fotonika přetvářejí svět kolem nás a jsou stále důležitější v našem každodenním životě. Moderní optická zařízení vyžadují kombinaci nano a mikro prvků, které musí být navrženy tak, aby fungovaly ve složitých systémech.

Ansys software pro optické simulace

Pro každou z těchto oblastí nabízí společnost Ansys, kterou na slovenském a českém trhu zastupujeme jako jediný elitní a certifikovaný partner, unikátní simulační nástroj - Speos, který je určen především pro paprskovou optiku s přesahem do vlnové optiky, Zemax, který je zaměřen na simulace vlnové optiky s přesahem do paprskové optiky, a Lumerical, software přizpůsobený pro fotoniku. 

Optika 1.png

V jakém průmyslovém odvětví se využívají optické simulace?

Na webináři se podíváme na jednotlivé příklady použití v různých průmyslových odvětvích, například:

  • Automobilový průmysl
  • Zdravotnické vybavení
  • Venkovní osvětlení
  • Vnitřní osvětlení
  • Spotřební elektronika
  • Vývoj optických senzorů
  • A další zajímavé aplikace optických simulací


Ansys Speos

Velkou výhodou systému Ansys Speos je jeho uživatelská přívětivost a integrace do různých nástrojů CAD (např. CREO nebo NX). Systém Speos se zabývá také problematikou lidského vidění. V oblasti viditelného spektra optických simulací může být jedním z klíčových a důležitých prvků co nejlépe přizpůsobit výsledky simulace reálnému vnímání světla lidským okem a správně tyto výsledky interpretovat na monitoru počítače. Kromě fotometrické analýzy nabízí Ansys Speos také nástroje pro analýzu kamerových systémů, lidarů a rotačních lidarů. Nesmíme zapomenout ani na možnosti vytváření optických prvků pomocí doplňku Optical Part Design, simulace v infračervené a UV oblasti a návrh Head-up displejů. Poznamenejme ještě, že cílem Speosu není vytvářet ohromující, pěkně vypadající rendery, ale přesné simulace postavené na fyzikálních základech.

Ansys Speos 1.gif

 

Ansys Zemax

Ansys Zemax OpticStudio je standardem při navrhování optických, osvětlovacích a laserových systémů. Je zaměřen především na vlnovou optiku a využívají ho vědecké i průmyslové instituce. Umožňuje navrhovat přesnou optiku a složitější systémy čoček spolu s jejich optimalizací, analýzou tolerancí a analýzou STOP. V oblasti návrhu optiky je Zemax mocným nástrojem pro tvorbu tzv. freeform čoček a pro nesekvenční trasování optických systémů. Stejně jako Speos podporuje i Zemax integraci do různých prostředí CAD, jako je Autodesk Inventor nebo CREO. Společnost Zemax má také širokou znalostní základnu, která umožňuje rychlé zaškolení a implementaci programu do vývojového procesu.

Zemax.jpeg

 

Ansys Lumerical

Posledním programem v ekosystému Ansys je Lumerical, který se zaměřuje na kompletní softwarové řešení pro simulace fotoniky, a také umožňuje navrhovat fotonické komponenty, obvody a systémy. Nástroje na úrovni zařízení a systému spolu hladce spolupracují a umožňují konstruktérům modelovat vzájemně se ovlivňující optické, elektrické a tepelné efekty. Flexibilní interoperabilita mezi produkty umožňuje různé pracovní postupy, které kombinují multifyziku zařízení a simulaci fotonických obvodů s nástroji třetích stran pro automatizaci návrhu a produktivitu. Automatizace na bázi Pythonu pro vytváření a používání kompaktních modelů představuje špičkové řešení pro průmyslové výrobky. 

Lumerical.png

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000